Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Hemme Johannes van der Meulen geb 19 sep 1787 HRL, ovl 25 jun 1864 HRL, huwt met Trijntje Radsma op 24 jun 1810 HRL, zadelmaker in 1851, ovl wijk A-114, huw.get. bij J.H. Baron en G.M. Jansen, 1813, id. bij J. van Zandvoort en G.J. vd Meulen, broer bruid. 1814, id. bij B. vd Meulen en M. van Gorkum, broer bruidegom 1818, id. bij J. de Groot en A. vd Hoek, oom bruid. 1820, kind: Grietje, geb 17 sep 1811 HRL, zv Johannes vdM, en Grietje Rientses; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, huw 1813, huw 1814, huw 1818, huw 1820, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-105; eigenaar en gebruiker van wijk A-114, zadelmaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-044; gebruiker Minne Radsma, wolkammer, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk B-065, wagenhuis, 1814. (GAH204); H. Johannes vdM. en Trijntje Jelles Radsma, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 8 Zomermaand 1810; ondertrouw HRL; geb en wonende te HRL. 1839, zadelmaker, wijk A-114; VT1839; kind: Grietje Hermanus van der Meulen, geb 17 sep 1811, ged 3 nov 1811 Grote Kerk HRL; geb 19 sep 1787, ged 7 okt 1787 Grote Kerk HRL, zv Johannes van der Meulen en Grietje Rientses; H.J. v. d. M. eigenaar van perceel nr. 169 te HRL, zadelmaker, woonplaats HRL, legger nr. 443, huis en erf, 81 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 26. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33); id. van percelen nrs. 259 en 260 te HRL, zadelmaker, woonplaats HRL, legger nr. 443, resp. stal of pakhuis, en huis en erf, resp. 42 en 36 m2, klasse onbebouwd beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 8 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34); id. van perceel nr. 265 te HRL, zadelmaker, woonplaats HRL, legger nr. 443, huis en erf, 66 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34); Hems J. v. d. Meulen eigenaar van percelen nrs. 402 en 403 te HRL, zadelmaker, woonplaats HRL, legger nr. 443, resp. pakhuis, huis en erf, resp. 54 en 194 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 14 en 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36); id. van perceel nr. 432 te HRL, zadelmaker, woonplaats HRL, legger nr. 443, huis en erf, 161 m2, klasse onbebouwd 1, belast-baar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36)