Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Johannes Tjebbes van der Meulen geb 1742 ... , ovl 15 nov 1817 HRL, huwt met Grietje Rientjes, zadelmaker in 1817, N.H., kinderen: Hemmes vdM, geb 19 sep 1787 HRL, Neeltje vdM geb 12 mei 1800 HRL, Bauke, geb 1792 HRL, Geeske vdM, geb 1789 te HRL; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS geb 1811, ovl 1817, huw 1818, ovl 1830, ovl 1858, 1864 ov; eigenaar en gebruiker van wijk D-041, zadelmakerij, 1814. (GAH204); id. van wijk D-042, zadelmaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-059; wagenmakerij van Rients van der Meulen, 1814 (GAH204); id. van wijk D-119, wagenhuis, 1814. (GAH204); J. vdM. en Grietje Rients, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 21 may 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Hemme Johannes van der Meulen, geb 19 sep 1787, ged 7 okt 1787 Grote Kerk HRL; kind: Geeske Johannes van der Meulen, geb 30 nov 1789, ged 20 dec 1789 Grote Kerk HRL; kind: Rients Johannes van der Meulen, geb 25 feb 1791, ged 13 mrt 1791 Grote Kerk HRL; kind: Bauke Johannes van der Meulen, geb 19 dec 1792, ged 13 jan 1793 Grote Kerk HRL; kind; Marijke Johannes van der Meulen, geb 17 okt 1794, ged 9nov17 94 Grote Kerk HRL; kind: Marike Johannes van der Meulen, geb 12 apr 1798, ged 29 apr 1798 Grote Kerk HRL