Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Jan Jans van der Molen ovl 12 jul 1804 HRL, huwt met Pietje Thijsen Stoef op 23 mrt 1794 HRL; komt van HRL, laatste afk. 23 mrt 1794, in leven pottebakker, N.H., kinderen: Jan Jansen vdM, geb 1804 HRL, Doetje vdM, geb 29 okt 1799 HRL, ged 10 nov 1799 HRL, geb 21 jan 1802 HRL, levert potten en pannen in 1804; huw Grote Kerk HRL 1794, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1802, BS huw 1830, ovl 1845, ovl 1872; J. vdM. en Pietje Thijsen Stoef, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 23 mrt 1794 HRL, en zijn getrouwd ten zelven dage; wed. J. vdM. gebruiker van wijk B-109; eigenaar is M. Vink, 1814. (GAH204); weesvoogden bet f. 40:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake 1 jaar verdiende loon van Johannes Muller als pottebakkersgezel bij J. vdM., 8 jun 1790. (GAH1122); id. f. 47:10:0, 8 may 1793 (GAH1125); Jan van der Vleugel en Foekje Jans van der Moolen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.J. vdM., 23 nov 1793; ondertrouw HRL; J. vdM. ende Pietje Jansen Stoef, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader Thijs Johannes, 8 mrt 1794; ondertrouw HRL; bij ovl 40 jaar; weduwe woont in 1e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 7:4:0 (GAH650)