Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Willem Pieters Nauta geb 1775 Bozum, ovl 5 okt 1836 HRL, huwt met IJemkje Jacobs (Zijlstra) op 11 mei 1800 HRL, kinderen: Anna Willems N, geb 8 aug 1805 HRL, Jacob Willems N, geb 24 dec 1811 HRL, Anna Willems, geb 8 aug 1803 HRL, Joukje Willems, geb 1 jan 1802 HRL, Pieter Willems, geb 8 nov 1800 HRL, Jan Willems, geb 29 mei 1809 HRL, Pieter Willems, geb 5 feb 1807 HRL, N.H., huw.get. bij G. Hartman en IJ. van Beemen, behuwd broeder bruid. 1815, id. bij H.B. vd Veer en T.S. Kingma, neef vd bruidegom, 1816, id. bij A.H. de Groot en W.J. vd Laan, neef bruid. 1817, id. bij J.J. Dijk en H. vd Laan, neef bruid. 1818, koopman in 1811, doet ovlaang. van Jacob Doedes in 1811, broodbakker in 1836 zv Pieter Jeltes en Joukje Willems; huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1800 1802, 1803, 1805, 1807, 1809, BS geb 1811, ovl 1812, huw 1815, huw 1816, huw 1817, huw 1818, ovl 1834, ovl 1836, ovl 1856; eigenaar en gebruiker van wijk B-053, bakker, 1814. (GAH204); id. van wijk B-057, bakkerij, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk C-084, graanzolders; eigenaar en medegebruiker is P. Huidekoper, wagenhuis, 1814. (GAH204); kind: Jacob Willems Nauta, geb 24 dec 1811, ged 17 mrt 1812 Grote Kerk HRL; W.P.N. eigenaar van perceel nr. 421, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 478, huis en erf, 210 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36); id. van perceel nr. 425 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 478, huis en erf, 70 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36)