Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Dirkje Hendriks Norbruis geb 1792 HRL, ovl 2 okt 1847 HRL, 1e huwt met Hendrik Rotgers Westveld op 18 okt 1815 HRL, huw.afk. 13 en 20 aug 1815 HRL, en 6 en 13 aug 1815 Veendam, 2e huwt met Jakle Johannes Jager op 15 mrt 1838 HRL, dv Hendrik N, en Fimke Jans de Bruin; BS huw 1815, huw 1838, ovl 1847; oud 47 jaar, (geslnm: Norberhuis), geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-177; VT1839; geb 14 sep 1792, ged 7 okt 1792 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Teunis Norbruis en Fimke Jans de Bruin; deeze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en van overlijden en ouderlijk consent en certificaat van Huwelijks afkondiging in een ander Gemeente behoren tot de Huwelijks acte van Hendrik B. Wesveld en D.H.N. dato 18 okt 1815 op Fol. 1 van het Register. In kennisse van ons Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL; de Schout der Gemeente Veendam Kwartier Winschoten Provincie Groningen Certificeerd door dezen dat de Huwelijks Proclamatien van Hendrik Rotgerts Wesveld Zeeman van beroep, wonende te Veendam, en van derkjen Noorbruis dienstmeid van beroep wonende te HRL in deze Gemeente behoorlijk naar de wet zijn afgelopen de eerste op Zondag 6 aug 1815 en de tweede op Zondag den 14 daar aanvolgende zonder dat er eenige oppositie tegen de voltrekking van het voorgenomen Huwelijk van gemelde personen bij den zelven is ingekomen. Veendam den 16 aug 1815; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie en negentig den Veertiende sep is Geboren Dirkje dv Hendrik Teunis Norbruis en Femke Jans de Bruin. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 9 aug 1815