Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.voorna(a)m(en)  familienaam info
Klaas Norel geb 26 feb 1779, ged 21 mrt 1779 Grote Kerk HRL, zv Johannes Norel en Durkje Kornelis; geb 1779 HRL, ovl 23 mrt 1815 HRL, huwt met Hinke Okkes vd Stok op 4 mrt 1810 HRL, huw.get. bij J. Norel en T.J. vd Haak, zoon bruidegom wonende te HRL. 1812, id. bij D.G. vd Woude en T.B. Bakker, 1812, kinderen; Dirkje N, geb 4 feb 1811 HRL, Okke N, geb 1812 HRL, was baas op een spinnekop houtzaagmolen ''De Swarte Molen'' aan de Zeedijk te HRL, dicht bij de Stenen Man, zv Johannes N, en Dirkje Cornelis Buma; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1812, ovl 1815; gebruiker van wijk E-154, kalkkoper; eigenaar is Johannes Norel, 1814. (GAH204); id. van wijk E-158, stalling; eigenaar is Johannes Norel. 1814. (GAH204); C.N. en Hinke Ockes van der Stok, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 17 Sprokkelmaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Dirkje Klaases Norel, geb 4 feb 1811, ged 5 mrt 1811 Grote Kerk HRL; onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van K.N., (dag. behoeften), 31 dec 1810: f. 3:4:0 (GAH1142); Extract uit het register der Overledenen. In het Jaar Een Duizend Agt honderd Vijftien den drie en twintig mrt is Overleden K.N., in de Ouderdom van twee en dertig Jaaren. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 23 jan 1816