Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit "Harlingen, inventaris der archieven", door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.voorna(a)m(en)  familienaam info
Andries Onsman geb 1 jan 1750 Frankfort, Dld, ovl 8 aug 1831 HRL, huwt met Grietje Arjens Brouwer, N.H., kinderen: Eva, geb 2 aug 1811 HRL, Hendrik Andries, geb 9 mei 1806 HRL, Andries O, geb 21 jul 1800 HRL, Arjen O, geb 21 jun 1805 HRL, Arjen Andries O, geb 24 jul 1803 HRL, gepensioneerde van het Rijk; dopen Grote Kerk HRL 1803, 1806, 1811, BS ovl 1819, ovl 1831, ovl 1839, ovl 1853, reg attdv1826-93; eigenaar en gebruiker van wijk F-137, sjouwer, 1814. (GAH204); kind: Eva Andries Onsman, geb 2 aug 1811, ged 25 aug 1811 Grote Kerk HRL; kind: Andries Andries Onsman, geb 14 okt 1798, ged 30 okt 1798 Grote Kerk HRL; A.O., Sjouwerman, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Akte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Teunis Bos; A.O. eigenaar van perceel nr. 1356 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 498, huis en erf, 42 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)