Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Hendrik Oswald Hendricus Coenraads O., ged 11 feb 1762 Westerkerk HRL, zv Coenraad Oswald en IJbeltie Reitses; ovl 2 aug 1810 HRL, huwt met Pietje Franses Tjallingii, kinderen: Johan Coenraad, geb 1787 HRL, IJbeltje Hendriks O, geb 1797 HRL; BS huw 1817, huw 1821, ovl 1837, ovl 1855; gebruiker van wijk H-014; eigenaar is A.R. van Dalsen, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 42:14:6 voor geleverde sajet, quit. no. 7, 4 jan 1791. (GAH1123); H.O. en Pietje Tjallingii, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 27 jul 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 36:4:0 ter zaake geleverde sajet, 14 aug 1792, quit. no. 13 (GAH1124); id. f. 48:1:0, 19 mei 1795, quit. no. 5 (GAH1127); id. f. 23:11:0 wegens geleverde swarte sajet, 13 jul 1793, quit. no. 3 (GAH1125); kind: Johan Coenraad Hendriks Oswald, geb 17 okt 1787, ged 13 nov 1787 Grote Kerk HRL; kind: Siebertje Hendriks Oswald, geb 3 jan 1790, ged 26 jan 1790 Grote Kerk HRL; kind: Frans Hendriks Oswald, geb 7 mrt 1792, ged 27 mrt 1792 Grote Kerk HRL; kind: IJbeltje Hendriks Oswald, geb 17 jul 1795, ged 2 aug 1796 Grote Kerk HRL; Maandag 10 jun 1799: nog wierde H.O. benoemd en aangesteld tot Bierdraager of Stads Wijnwerker, op lasten Pligten Profijten en gehoorzaamheeden daar toe stande, en heeft ten dien einde den Eed van getrouwe Waarneeminge gepresteert in handen van den Burger Pettinga, als Praesis van den Raad (GAH45)