Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-05-12 08:15:16voorna(a)m(en)  familienaam info
Pieter Mathijsses Ouendag geb 1797 HRL, ovl 24 feb 1846 HRL, huwt met Jeltie Akkringa op 18 apr 1819 HRL, huw.afk. 4 en 11 apr 1819, koopman 1846, hoedemaker in 1819, huw getuige bij T. Ouendag en S. Modders, broeder bruidegom, 1819, zv Matthijs O, en Aafke Harmens Broos; BS huw 1819, huw 1835, ovl 1846; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-072; VT1839; geb 19 okt 1796, ged 4 dec 1796 Grote Kerk HRL, dv Matthijs Oudendag en Aafke Harmens Broos; P.M.O. eigenaar van perceel nr. 471 te HRL, hoedemaker, woonplaats HRL, legger nr. 512, huis en erf, 250 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); id. van percelen nrs. 662-664 te HRL, hoedemaker, woonplaats HRL, legger nr. 512, resp. pakhuis of bergplaats, hoedefabriek, en huis en erf, resp. 114, 40 en 380 m2, klasse onbebouwd: alle 1, be lastbaar inkomen bebouwd resp. 26, 36 en 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39); id. van percelen nrs. 667-669 te HRL, hoedemaker, woonplaats HRL, legger nr. 512, resp. huis, pakhuis, en erf, resp. 28, 28 en 45 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 9, 8 en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39); P.M.O. eigenaar van perceel nr. 1125 te HRL, hoedemaker, woonplaats HRL, legger nr. 512, huis, 48 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45); P.M.O. eigenaar van perceel nr. 1246 te HRL, hoedenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 512, huis, 42 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47)