Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Klaas Rommerts Overdijk geb 1780 HRL, ovl 17 jul 1826 HRL, 1e huwt met Wietske H. Gonggrijp op 13 nov 1803 HRL, 2e huwt met Jeannetta Sophia Metzler op 7 jun 1807 HRL; huw.get. bij G.N. vd Woude en K.K. van Velzen, aangehuwde neef vd bruid. 1812, id. bij K.C. Riemersma en B.R. Overdijk, halfbroer vd bruid. 1812, N.H., kantoorbediende in 1826, koopman in 1811, kinderen: Rommert Klases O, geb 1809 HRL, Jeannetta Elisabeth O, geb 17 jun 1811 HRL, Antje O, geb 11 mei 1804 HRL, Johannes Coenraad Metzler, geb 29 feb 1808 HRL, zv Rommert O, en Antje ... ; huw Grote Kerk HRL 1803, 1807, dopen Grote Kerk HRL 1804, 1808, BS geb 1811, huw 1812, ovl 1813, ovl 1826, huw 1833, ovl 1838; K.R.O. en Johannetta S. Metslar, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs door Docter S. Wyma, 22 may 1807; ondertrouw HRL; ovl voor 1865, huwt met Wytske Hinnes, kind: Hendrikje O, geb 1791 Almenum/Tzummarum; BS ovl 1864; gebruiker van wijk C-020; eigenaar en medegebruiker H. Gonggrijp wed., winkeliersche, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-009, zoutkeet ''De Zoutberg''; gebruiker Jan Piers van Arum, keetknegt, en Pier Jans van Arum, 1814. (GAH204); id. van wijk G-010 en wijk G-011, turfschuren, 1814. (GAH204); id. van wijk G-012, wagenhuis, 1814. (GAH204)