Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Rommert Klases Overdijk ovl voor 1815; ovl voor 1813, huwt met Gepke Tijssen, huwt met Leeuwke Dirks op 26 jan 1806 HRL, huwt met Antje ... , N.H., meester schoenmaker 1799, kinderen: Matthijs O, geb 1792 HRL, Berber Rommerts O, geb 1793 HRL, Klaas Rommerts O, geb 1780 HRL, Anne Rommerts, geb 25 aug 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1802, BS geb 1811, huw 1812, ovl 1825, ovl 1826, ovl 1828 ; kind: Thijs Rommerts Overdijk, geb 16 mrt 1791, ged 3 apr 1791 Grote Kerk HRL; wed. R.O. gebruiker van wijk G-180, gealimenteerd; medegebruiker Dirk Dinhart, schoenmaker; eigenaar is Sijtse van Dijk erven, 1814. (GAH204); Jan Harmens Gonggrijp en Goutje Claasen Overdijk, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd R.C.O., goede bekende, 25 okt 1788; ondertrouw HRL; R.C.O. en Leeuwkje Dirks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Matthijs Pieters, goede bekende, 11 jan 1806; ondertrouw HRL