Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Jan Johannes Panbakker geb 1786 Makkum, ovl 10 feb 1823 HRL, 1e huwt met Aaltje Harmens Kamp op 13 mei 1813 HRL, panbakkersknecht, huw.afk. 2 en 9 mei 1813, wonende te HRL, 2e huwt met Antje Berends de Vries op 13 apr 1815 HRL, huw.afk. 26 mrt en 2 apr 1815, huw.get. bij O.K. Advokaat en G.A. vd Meulen, 1815, id. bij E.K. de Vries en H.S. Altena, 1816, id. bij J.J. Jekel en P.H. Hoffinga, 1819, id. bij J.B. de Vries en M.L. Koster, schoonbroeder bruidegom, 1821, zv Johannes Jans P, en Trijntje Uilkes vd Werf; BS huw 1813, ovl 1814, huw 1815, huw 1816, huw 1819, huw 1821, ovl 1823, ovl 1830; eigenaar en gebruiker van wijk A-185, panbakkersknegt, 1814. (GAH204); Extract uit het Reg. der Overledenen. In het Jaar Een duizend acht honderd en Veertien den Sesde mrt is Overleden Aaltje Harmens Kamp Oud Een en twintig Jaar, huisvrouw van J.J.P. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 21 mrt 1815; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en twee van Overlijden behoren tot de Huwelijksacte van J.J.P. en Antje Barends de Vries dato 13 apr 1815 op Fol. 21 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL