Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Cornelis Johannes van Beemen geb 20 dec 1786 HRL, ovl 14 aug 1821 HRL, huwt met Aukje Vink op 8apr18 10 HRL, metselaarsbaas in 1821, huw.get. bij J. Ivangh, (gk), en G. Vink, behuwd broeder vd bruid 1813, id. bij A. Boling en Y. Jacobs 1814, id. bij A.J. Olivier en S.C. de Vries 1816, id. bij G.J. vd Velde en IJ. Addens, neef bruid 1818; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811 BS huw 1813, huw 1814, huw 1816, huw 1818, ovl 1821; eigenaar van wijk F-126; gebruiker is Jane van Slooten, varensgesel, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk G-053, metselaar; eigenaar is Hendrik Zwaal erven, 1814. (GAH204); C. vB. en Aukje Vink, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 24 Lentemaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Anna Maria van Beemen, geb 4 nov 1811, ged 1 dec 1811 Grote Kerk HRL; geb 20 dec 1786, ged 16 jan 1787 Grote Kerk HRL, zv Johannes Kornelis van Beemen en Marijke Jurjens IJskamp