Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Meile van der Plaats geb 21 mrt 1787 HRL, ovl 7 aug 1873 HRL, 1e huwt met Catharina Westra op 29 jul 1817 HRL, huw.afk. 13 en 20 jul 1817, 2e huwt met Cornelia Reyers, (gk), boekverkoper 1806-1811, N.H., sekretaris bij het dijkbestuur, huw.get. bij G. deketh en C.L. van Hasselt, 1811, id. bij J. Albarda en A. Westra, schoonbroeder bruid. 1819, id. bij G. Pettinga en J. Westra, schoonbroeder bruid. 1822, id. bij G. Pettinga en J. Greydanus, aangehuwde broeder bruidegom, 1836, zv Folkert vdP, en Anna Toussaint; BS huw 1811, huw 1817, huw 1819, huw 1822, huw 1836, ovl 1873, bev r HRL 1851 wijk C-066, wijk F-024, wijk H-028, regattdv1826-93; eigenaar en gebruiker van wijk C-062, boekverkoper, 1814. (GAH204); oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, boekverkoper, wijk C-062; VT1839; Meyle Folkerts vdP., geb 21 mrt 1787, ged 8 may 1787 Grote Kerk HRL, zv Folkert van der Plaats en Anna Toussaint; M. v. d. P. eigenaar van perceel nr. 610 te HRL, boekverkoper, woonplaats HRL, legger nr. 533, pakhuis of bergplaats, 28 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 14. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); id. van percelen nrs. 628 en 629 te HRL, boekverkoper, woonplaats HRL, legger nr. 533, beide: huizen, resp. 100 en 186 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd, resp. 75 en 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39); id. van percelen nrs. 532-535 Sexbierum sectie A, boekhandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 259, resp. zomerhuis en erf, tegel of bakkerij, huis en erf, tuin, resp. 220, 1990, 96 en 260 m2, klasse onbebouwd resp. 1, 1, 1, 3, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15, 180, 27 en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 109)