Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Jacobus Johannes Posthuma geb 1782 Achlum, ovl 29 aug 1847 HRL, huwt met Anna Martgens Meill op 2 jun 1805 HRL, huw.get. bij W. van Boekeren en R. Posthuma, broer vd bruid. koopman, 1812, id. bij S. Posthuma en H. Rodenhuis, broeder bruidegom, wonende te HRL, 1817, id. bij J.F. Posthuma en T. Wyma, (2x gk) oom bruidegom, 1842, houthandelaar 1808-1810, kinderen: Hendrika, gb. 3jul810 HRL, hendrika, geb 9 aug 1806 HRL, zv Johannes Fransen en Bregtje Sikkes; huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1806, 1810, BS huw 1812, huw 1817, huw 1842, ovl 1847; gebruiker van wijk H-162, houtkoper; medegebruiker Sikko Posthuma, houtkoper; eigenaar is J. & S. Posthuma, 1814. (GAH204); J.J.P. van HRL. ende Anna Martinus Meill van Franeker, zijnde de aangave geschied door de gesw:clercq Rasschen onder Productie van genoegzaam bewijs, 17 may 1805; ondertrouw HRL; oud 57 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk H-165; VT 1839; kind: Henderica Jacobus Posthuma, geb 3 jul 1810, ged 5 aug 1810 Grote Kerk HRL; J.J.P. en mede-eigenaars bezitters van perceel nr. 1525 te HRL, houtkoper, woonplaats HRL, legger nr, . 541, huis, 119 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51); J.P. eigenaar van wijk H-162, samen met Sikke Posthuma; gebruikers Jac. en Sikko Posthuma, houtkopers, 1814. (GAH204); J.P. eigenaar van perceel nr. 1930 te HRL, houtkoper, woonplaats HRL, legger nr. 540, huis en tuin, 710 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 120. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56); id. van percelen nrs. 2033 en 2034 te HRL, houtkoper, woonplaats HRL, legger nr. 541, resp. plaiziertuin, huis en erf, resp. 189 en 90 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil, 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 57)