Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Sikko Johannes Posthuma geb 1779 Achlum, ovl 12 dec 1846 HRL, huwt met Hinke Rodenhuis op 28 dec 1817 HRL, huw.afk. 14 en 21 dec 1817, wonende te HRL, huw.get. bij D.J. Gorter en H.J. Posthuma, oom bruid. 1829, id. bij J. Valckenier en S. Rodenhuis, aangehuwde oom bruid. houthandelaar, 1827, id. bij IJ. Rodenhuis en IJ. Houtsma, 1811, id. bij W. van Boekeren en R. Posthuma, broer bruid. wonende te HRL. 1812, zv Johannes Fransen en Bregtje Sikkes; BS huw 1811, huw 1812, huw 1817, huw 1827, huw 1829, ovl 1846; gebruiker van wijk H-162, houtkoper; medegebruiker Jac. Posthuma, houtkoper; eigenaar is J. & S. Posthuma, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-162, samen met J. Posthuma; gebruikers Jac. en Sikko Posthuma, houtkopers, 1814. (GAH204); oud 60 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk H-164; VT 1839; onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van S.P., (reparaties), 31 dec 1810: f. 10:6:0 (GAH1142); S.P. eigenaar van percelen nrs. 1921-1923 te HRL, houtkoopman, woonplaats HRL, legger nr. 544, resp. plaiziertuin, stal, huis, resp. 1180, 112 en 290 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. nihil, 27 en 210. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56); id. van percelen nrs. 1925-1929 te HRL, houtkoopman, woonplaats HRL, legger nr. 544, resp. huis en erf, houtschuur, huis, tuin en zomerhuis, stal en wagenhuis en erf, resp. 290, 390, 200, 1580 en 194 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 90, 56, 180, 15 en 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56); Jacob Posthuma eigenaar van wijk H-162, samen met S.P. ; gebruikers Jac. en Sikko Posthuma, houtkopers, 1814. (GAH204)