Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Johannes Harkes Pottinga geb 2 okt 1780 HRL, ovl 22 jan 1862 HRL, huwt met Hijlkje Wijngaarden, koopman te HRL. 1840, ovl wijk H-122, huw.get. bij W. Wagenaar en J.U. Eikhout, meester bakker, 1812, kinderen: Mietje P, geb 1811 HRL, Sibe P, geb 1809 HRL, zv Harke P, en Mettje vd Ley; BS huw 1812, huw 1830, ovl 1840, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk A-023, wijk H-229; eigenaar en gebruiker van wijk C-070, bakker, 1814. (GAH204); J.P. en Hijlkje Sijbes Wijngaarden, beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 19 mrt 1808; ondertrouw HRL; oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zoutzieder, wijk G-006; VT1839; J.H.P. eigenaar van perceel nr. 335 te HRL, zoutbrander, woonplaats HRL, legger nr. 549, huis en erf, 240 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832 bl. 35); J.H.P. eigenaar van percelen nrs. 864 en 865 te HRL, zoutbrander, woonplaats HRL, legger nr. 549, resp. huis en erf, zoutkeet, resp. 150 en 715 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 180 en 300. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42); id. van percelen nrs. 866 en 867 te HRL, zoutbrander, woonplaats HRL, legger nr. 549, resp. plaisiertuin, huis en erf, resp. 310 en 168 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. nihil en 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42); id. van percelen nrs. 870-873 te HRL, zoutbrander, woonplaats HRL, legger nr. 549, resp. huis, huis en erf, huis, huis, resp. 16, 72, 25 en 30 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 9, 9, 6 en 6. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42); id. van perceel nr. 923 te HRL, zoutbrander, woonplaats HRL, legger nr. 549, huis, 63 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42); id. van perceel nr. 1554 te HRL, zoutbrander, woonplaats HRL, legger nr. 549, huis en erf, 102 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51)