Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Hylke Hendriks Prins zie ook: Hielke Hendriks; geb 1774 ... , ovl 22 jul 1813 HRL, huwt met Maike Simons de Haan op 24 feb 1805 HRL, schipper, ovl wijk C-137, kinderen: Jantje Hielkes P, geb 8 okt 1809 HRL, Simen, geb 30 sep 1806 HRL; huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1806, 1809, BS ovl 1813, ovl 1852; geboortig van Molquerum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Heeft eed van getrouwheid gepresteerd in handen van burger M. Bos als Commissaris, op 1 feb 1802. (burgerboek); wed. H.P. gebruiker van wijk C-154; eigenaar en medegebruiker is Simon de Haan, schipper, 1814. (GAH204); H.H.P. en Maayke Simons de Haan, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door de gesw:clercq A. Rasschen onder Productie van genoegzaam bewijs, 9 feb 1805; ondertrouw HRL; Extract uit het register der Overledenen. In het Jaar Een Duizend Agt honderd en dertien den twee en twintigste jul is ovl Hielke P. in de ouderdom van negen en dertig Jaar. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 18 dec 1815