Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Johannes Jans Proosterbeek geb 1767 Franeker, ovl 24 okt 1834 HRL, huwt met Joukje/Aukje Jelles Appelinga, huw.get. bij P.J. vd Sande, (gk), en E. Hendriks, wonende te HRL, uitdrager, 1813, id. bij IJ. Holmans en J.T. Koster 1815, id. bij W.K. de Vries en K. Hindriks, 1815, id. bij J.U. Voets en H.D. Bloemer, oom bruid. 1816, levert bed- en tafellinnen 1810, kind: Rinske Johannes P, geb 1794 HRL, zv Jan P, en Marijke Bernardus; BS geb 1813, huw 1815, huw 1816, ovl 1834, ovl 1846; eigenaar en gebruiker van wijk C-064, uitdrager, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-262; gebruiker Sasker L. de Vries vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk G-263 en wijk G-264; gebruiker Frans IJkere, wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-265; gebruiker Harmen vd Berg en Jan de Reus vrouw, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-266, tuinkamer, 1814. (GAH204); id. van wijk H-045, tuin & zomerhuis, 1814. (GAH204); J. Jans P. ende Aukje Jelles, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs oom Johannes Alberts, 5 may 1792; ondertrouw HRL; J.P. en Antje Jelles, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad op den 20 may 1792 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; op lijst van Vierentwintig Stuivers; Voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 3:12:0 (GAH650); woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 37:0:0 ter Saeke geleverde deekens, 20 jan 1809, quit. no. 2 (GAH1141); J.P. eigenaar van perceel nr. 631 te HRL, metzelknegt, woonplaats HRL, legger nr. 552, huis, 99 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39); id. van percelen nrs. 1768-1771 te HRL, metzelaarsknegt, woonplaats HRL, legger nr. 552, resp. huis, huis, huis, plaisiertuin en pad, resp. 44, 45, 50 en 230 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21, 21, 21 en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54); id. van perceel nr. 1805 te HRL, metzelaarsknegt, woonplaats HRL, legger nr. 552, tuin en zomerhuis, 195 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54)