Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-05-12 08:15:16voorna(a)m(en)  familienaam info
Gerardus Rinkes geb 1759 Bronsum (= Brunssum), ovl 22 jan 1832 HRL, huwt met Margaretha/Grietje Timmermans, koopman te HRL. 1832, verkoopt een huis in 1802, levert garens in 1810, kinderen: Hendricus, geb 1786 te HRL, Maria Catharina, geb 1790 HRL, Maria Johanna R, geb 1787 Brunssum, Jacobus R, geb 8 nov 1799 HRL, Agnes R, geb 30 dec 1796 te HRL; BS huwafk. 1811, ovl 1832, ovl 1852, ovl 1858, ovl 1865, ovl 1867, ovl 1874; geboortig van Aken, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. J. van Slooten, op wo. 16 jun 1784. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk C-065, koopman, 1814. (GAH204); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 7e quartier: 7-4. :0 (GAH650); woont in 7e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 51:15:0 ter Sake geleverde kleedbare stoffen, 31 dec 1810, quit. no. 19 (GAH1142); id. f. 55:12:0, 31 dec 1806, quit. no. 3 (GAH1138); id. f. 39:19:0, 22 may 1806, quit. no. 20 (GAH1138); id. f. 30:10:0, 18 sep 1806, quit. no. 22 (GAH1138); id. f. 73:9:0 voor geleverde Gaerens naelden etc., primo jan 1807, quit. no. 2 (GAH1139); id. f. 4:2:0 ter Saeke kleedbaere stoffen, 14 jul 1807, quit. no. 16 (GAH1139); id. f. 25:0:0, 5 jul 1808, quit. no. 21 (GAH1140); id. f. 44:2:0, 25 aug 1809, quit. no. 11 (GAH1141); id. f. 19:9:0, 30 dec 1809, quit. no. 41 (GAH1141); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van G. Rinkius, (kleding), 31 dec 1810: f. 20:16:0 (GAH1142); G.R. eigenaar van perceel nr. 632 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 581, huis en erf, 230 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL; 1832, bl. 39)