Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.voorna(a)m(en)  familienaam info
Jetze Ypes Rodenhuis geb 11 sep 1782, ged 8 okt 1782 Grote Kerk HRL, zv IJpe Rodenhuis en Hendrikje Scheltema; geb 11 jan 1788, ged 3 feb 1788 Grote Kerk HRL, zv IJpe Rodenhuis en Hendrikje Scheltema; dopen Grote Kerk HRL; geb 1788 HRL, ovl 16 dec 1847 HRL, huwt met Rinske Gratama op 3 jun 1810 HRL, ridder vd orde vd Nederlandschen Leeuw, burgemeester der stad HRL, huw.get. bij IJ. Rodenhuis en IJ. Houtsma, 1811, id. bij S. Posthuma en H. Rodenhuis, broeder bruid. 1817, id. bij J. Valckenier en S. Rodenhuis, oom bruid. 1817, id. bij A.J. Rodenhuis en J.W. Braams, 1833, zv IJpe R, en Hendrikje Scheltema; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1811, huw 1817, huw 1827, huw 1833, ovl 1847; gebruiker van wijk A-038, koopman; eigenaar is IJpe Rodenhuis, 1814. (GAH204); J. IJ.R. en Rinske T. Gratama, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 18 Bloeimaand 1810; ondertrouw HRL; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk A-028; VT1839; heeft een chais met 1 paard, nadere aangaaff, belasting: f. 3:6:0, 1804, may 1805. (GAH650); J.R. eigenaar van perceel nr. 334 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 583, huis en erf, 260 m2, klasse onbebouwd, belastbaar inkomen bebouwd 120. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35)