Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Pieter Ypes Rodenhuis geb 1777 ... , ovl 10 okt 1826 Franeker, 2e huwt met Margaretha Hendrika Mentes op 7 dec 1809 Amsterdam, komt van HRL, 1e huwt met Grietje Barends Visser op 5 mei 1799 HRL, kinderen: Epeus, geb 26 sep 1810 HRL, Arius Johannes R, geb 1812 HRL, Barend R, geb 25 apr 1800 HRL, staat borg voor Sake Foppes 1811, N.H., in leven zeehandelaar en lid der Staten van Friesland, huw.get. bij IJ. Rodenhuis en IJ. Houtsma, 1811, id. bij S. Posthuma en H. Rodenhuis, broeder bruid. wonende te HRL, 1811, wonende te Franeker in 1826, zv IJpe R, en Hendrikje Pieters Scheltema; hu Grote Kerk HRL 1799, 1809, dopen Grote Kerk HRL 1801, 1810, BS huw 1811, huw 1817, ovl 1820, huw 1827, huw 1833, ovl 1862, BS Franeker ovl 1826; gebruiker van wijk A-012, koopman; eigenaar is B. Visser & zoon, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-013; gebruikers Jan Feersma, cargadoor, Christ. Lourens wed., Fedde Bleeker, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk H-172, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-173, pakhuis ''de Zon'', 1814. (GAH204); id. van wijk H-174, pakhuis ''de Hoop'', 1814. (GAH204); id. van wijk H-181, pakhuis, 1814. (GAH204); P.R. van HRL. ende Margaretha Hendriks Mentes van Amsterdam, zijnde de aangave geschied door de advocaat Wyma onder productie van genoegzaam bewijs, 17 Slagtmaand 1809; ondertrouw HRL; woont in 1e quartier, huisno. 19, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804. (GAH650); id. heeft 2 huisbedienden, belasting: f. 2:10:0, may 1805. (GAH650); kind: Epeus Pieters Rodenhuis, geb 26 sep 1810, ged 11 nov 1810 Grote Kerk HRL; kind: Arius Johannes Pieters Rodenhuis, geb 13 jan 1812, ged 7 feb 1812 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 3:14:0 Huur voor vlaggen, 6 feb 1810, quit. no. 1 (GAH1142); Franeker, Sectie B, 1832: erven P.R. te HRL, eigenaars van de percelen nrs. 3, 4 en 10, legger nr. 369, Weilanden, grootte resp. 133 90 m2, 16310 m2 en 9960 m2, klasse onbebouwd: alle 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Franeker, Sectie D, 1832: erven P.R. eigenaars van percelen 121 en 125, legger nr. 369, Moestuinen, grootte resp. 2790 m2 en 6390 m2, klasse onbebouwd resp. 2 en 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 122, legger nr. 369, Cingel als Bouwland, grootte 107 90 m2, klaase onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 123 en 130, legger nr. 369, Huizen, grootte resp. 40 en 280 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en 180; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 124, legger nr. 369, Stalling, grootte 136 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 126 en 127, legger nr. 369, Gracht als Bouwland, grootte resp. 1200 m2 en 1470 m2, klasse onbebouwd: beide 1; (bron Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 128, legger nr. 369, Zomerhuis, grootte 36 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 129, legger nr. 369, Water als Bouwland, grootte 1800 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 131, legger nr. 369, Plaziertuin, grootte 16850 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 132 en 143, legger nr. 369, Weilanden, grootte resp 13340 m2 en 14080 m2, klasse onbebouwd resp. 1 en 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 139, legger nr. 369, Opvaart als Bouwland, grootte 3670 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Franekeradeel 1832); Ried, Sectie C, 1832: erven P.R. eigenaars van percelen nrs. 427 en 428, legger nr. 199, Bouwlanden, grootte resp. 10430 m2 en12240 m2, klasse onbebouwd: beide 2/3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Ried, Sectie C, 1832: erven P.R. en mede-eigenaren van perceel nr. 445, legger nr. 200, Weidland, grootte 7910 2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Ried, Sectie C, 1832: erven P.R. eigenaars van percelen nrs. 450, 453, 454, 455, 456, 460, 462 en 463, legger nr. 199, Bouwlanden, grootte resp. 8060 m2, 13020 m2, 13510 m2, 6950 m2, 8890 m2, 22570 m2, 124 30 m2 en 6480 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 3, 2/3, 2, 2, 2, 4 en 4; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 451, 452, 457 en 461, legger nr. 199, Weidlanen, grootte resp. 21670 m2, 890 m2, 4680 m2 en 9680 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 3, 2 en 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 458, legger nr. 199, Huis en Erf, grootte 2630 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 459, legger nr. 199, Boomgaard, grootte 1480 m2 klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 466, legger nr. 199, Bouwland, grootte 8180 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 467, legger nr. 199, Weidland, grootte 13630 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Ried, Sectie C, 1832: erven P.R. en mede-eigenaren van perceel nr. 471, legger nr. 200, Water als Weiland, grootte 1820 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Ried, Sectie C, 1832: erven P.R. eigenaars van percelen nrs. 472 en 473, legger nr. 199, Bouwlanden, grootte resp. 5160 m2 en 5400 m2, klasse onbebouwd: beide 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 475, 476 en 477, legger nr. 199, Bouwlanden, grootte resp. 11160 m2, 9360 m2 en 11920 m2, klasse onbebouwd: alle 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 482, legger nr. 199, Weidland, grootte 12830 m2, klasse onbebouwd 4; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 564, legger nr. 199, Huis en Erf, grootte 1860 m2 klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36; (bron: Kad. Atlas Fran dl. 1832); id. van perceel nr. 565, legger nr. 199, Tuin, grootte 1910 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 566 en 570, legger nr. 199, Weidlanden, grootte resp. 3430 m2 en 13340, klasse onbebouwd: beide 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 571, 572 en 574, legger nr. 199, Bouwlanden, grootte resp. 19190 m2, 6000 m2 en 17310 m2, klasse onbebouwd: alle 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 578, 579, 580, 581, 582, 584, 585, 586, 587, 588, 589 590, 591, 592, 594, 595, legger nr. 199, Bouwlanden, grootte resp. 10490 m2, 10250 m2, 10410 m2, 11770 m2, 9720 m2, 8580 m2, 6900 m2, 7750 m2, 11570 m2, 14490 m2, 2810 m2, 7270 m2, 6670 m2, 14380 m2, 11120 m2, en 12840 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 4, 3 en 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 583 en 593, legger nr. 199, Weidlanden, grootte resp. 12080 m2 en 14550 m2, klasse onbebouwd beiode 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); erven P.R. eigenaars van percelen nrs. 298-301 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 584, resp. stal en erf, schuur of pakhuis, erf, en pakhuis, resp. 80, 180, 350 en 88 m2, klasse onbebouwd allen 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21, 56, nihil, en 26. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34); id. P.R. erven eigenaars van percelen nrs. 310 tm 315 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 584, resp. huis en erf, huis, huis en erf, huis of zeilmakerij, huis, stalling, resp. 96, 85, 330, 176, 30 en 138 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 45, 75, 270, 75, 27 en 60. (bron: Kad. Atl. Barr. dl en HRL. 1832, bl. 35); id. eigenaars van perceel nr. 317 te HRL, legger nr. 584, pakhuis, 108 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 34. (bron: Kad. Atl. Barrl. dl en HRL. 1832, bl. 35); id. eigenaars van percelen nrs. 324 en 325 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 584, resp. pakhuis, en huis en erf, resp. 144 en 276 m2, klasse onbebouwd beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 42 en 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35); id. van percelen nrs. 354 en 355 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 584, beide pakhuis, resp. 102 en 150 m2, klasse onbebouwd beide 1, belastbaar inkomen resp. 110 en 70. (bron: Kad. Atl. Barr. dl en HRL. 1832, bl. 35); id. van perceel nr. 504 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 584, pakhuis en erf, 78 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 26. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); id. van percelen nrs. 1955-1958 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 584, resp. erf, plaiziertuin, pakhuis, pakhuis, resp. 105, 1060, 105 en 168 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. nihil, nihil, 70 en 84. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56); id. van perceel nr. 1966 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 584, pakhuis, 156 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 56. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56); id. van percelen nrs. 2041 en 2042 te HRL, legger nr. 584, woonplaats HRL, resp. lijnbaan en erf, huis en erf, resp. 2590 en 162 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen resp. 300 en 36. (bron: Kad. Atl. Barr. dl en HRL. 1832, bl. 58); weduwe P.R. eigenaresse van percelen nrs. 293 en 294 Sexbierum sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 276, resp. bergplaats, huis, resp. 410 en 66 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd 30 en 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 106); id. van percelen nrs. 331 en 332 Sexbierum sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 276, beide weiland, resp. 13470 en 11440 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 107)