Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Douwe Cornelis de Roos geb 1776 HRL, ovl 2 jun 1826 HRL, huwt met Antje Dirks Wijngaarden op 24 mei 1801 HRL, doet overlijdensaangifte van Aafke Tjallingii in 1811, kuiper in 1826, huw.get. bij J.J. van Ruiten en T. Ennes, pakhuisknegt 1813, id. bij J. Dijk en P. Meyer 1814, id. bij D.P. Wijngaarden en J.M. Faber, oom bruidegom, 1816, id. bij J. Hillers en A. vd Zee, 1818 kinderen: Cornelis, geb 28 okt 1806 HRL, Jenne dR, geb 29 okt 1804 HRL, Hieke dR, geb 13 mei 1802 HRL, zv Cornelis dR, en Hijke Feikes; huw Grote Kerk HRL 1801, dopen Grote Kerk HRL 1804, 1806, BS ovl 1811, huw 1813, huw 1814, huw 1816, huw 1818, ovl 1826, ovl 1839, ovl 1878; eigenaar van wijk D-084; gebruiker Geert Panjer, schipper, 1814. (GAH204); id. van wijk E-097; gebruiker Jacob B. Noorman, timmerknegt, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk G-208, pakhuisknegt; eigenaar is Jan Fontein, wagenhuis, 1814. (GAH204); weesvoogden betalen f. 23:14:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zaeke verdiende loon van D.C. d. R., 14 may 1793 (GAH1125); id. f. 45:0:0, 12 mei 1795 (GAH1127); erven D.C. de Roos eigenaars van percelen nrs. 75-77, woonplaats HRL, legger nr. 590, resp. huis, huis en erf, en huis, resp. 30, 54 en 9 m2, klasse onbebouwd resp. 1, 1, en 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21, 9 en 3. (bron Kad. Atl. Barr. dl en HRL. 1832, bl. 32); weduwe D. d. R. eigenaresse van perceel nr. 847 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 589, huis en erf, 195 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41)