Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.voorna(a)m(en)  familienaam info
Abraham Frederiks de Ruiter geb 1777 IJlst, ovl 23 jan 1834 HRL, huwt met Gerritje Pieters op 15 sep 1799 HRL, koopman in 1834, huw.get. bij S. Boon en M.S. de Haan, won HRL, 1816, id. bij B.R. Kroes en A.B. de Boer, 1816, grutter in 1825 kinderen: Rinske, geb 24 okt 1808 HRL, Pieter, geb 16 sep 1810 HRL, Tjistke, geb 7 jan 1806 HRL, Pieter dR, geb 8 jul 1804 HRL, Fredrik dR, geb 5 nov 1801 HRL, Tjitske dR, geb 5 jan 1800 HRL, zv Frederikus Martinus en Reinskjen Tomas; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1800, 1804, 1808, 1806, 1810, BS huw 1816, huw 1825, ovl 1834, ovl 1869; eigenaar van wijk E-242; gebruiker Jelle Hanekamp, geweermaker, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-068, handelaar, 1814. (GAH204); id. van wijk F-069, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-135; gebruiker Jan Beukering, sjouwer, 1814. (GAH204); d van wijk G-139; gebruiker Cornelis Schaafsma, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-155; gebruiker Cornelis Martens, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-156; gebruiker Wytske Folkerts, 1814. (GAH204); id. van wijk G-275; gebruiker Carel Marius van Vliet, varensgesel, 1814 (GAH204); kind: Pieter Abrahams de Ruiter, geb 16 sep 1810, ged 7 okt 1810 Grote Kerk HRL; Arum, Sectie A, 1832: Erven Abraham Fredrik de Ruiter, Grutte te HRL, eigenaars en vruchtgebruikers van perceel nr. 654, legger nr. 188, Bouwland, grootte 14460, klasse onbebouwd 4; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); Witmarsum, Sectie A, 1832: Erven A. d. R., Grutter te HRL, eigenaars en vruchtgebruikers van perceel nr. 900, legger nr. 193, Bouwland, grootte 930 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); erven A.F. d. R. eigenaars van percelen nrs. 130 en 132 te HRL, (grutter), woonplaats HRL, legger nr. 591, resp. pakhuis en huis, resp. 48 en 120 m2, klasse onbebouwd resp. 1 en 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 14 en 60. (bron: Kad. TL. Barr. dl. en HRL, 1832, bl. 32); id. van perceel nr. 513 te HRL, woonplaats HRL, grutter, legger nr. 591, huis en erf, 130 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); id. van perceel nr. 1017 te HRL, (grutter), woonplaats HRL, legger nr. 591, huis en erf, 270 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44); id. van perceel nr. 1364 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 591, huis en erf, 63 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48); id. van percelen nrs. 1500 en 1501 te HRL, (grutter), woonplaats HRL, legger nr. 591, resp. pakhuis of stal en erf, huis en erf, resp. 90 en 120 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 20 en 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 50); id. van percelen nrs. 1578 en 1579 te HRL, (grutter), woonplaats HRL, legger nr. 591, resp. stal, huis en grutterij, resp. 45 en 290 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en H75/G70. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51); id. van percelen nrs. 1600 en 1601 te HRL, (grutter), woonplaats HRL, legger nr. 591, resp. huis en erf, huis, resp. 35 en 28 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52); id. van perceel nr. 1686 te HRL, (grutter), woonplaats HRL, legger nr. 591, huis, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53); id. van perceel nr. 1695 te HRL, (grutter), woonplaats HRL legger nr. 591, erf, 30 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (Bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53); id. van percelen nrs. 1776 en 1777 te HRL, (grutter), woonplaats HRL, legger nr. 591, resp. huis en erf, huis, resp. 36 en 16 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54); id. van perceln nr. 2096 en 2097 te Harligen, (grutter), woonplaats HRL, legger nr. 591, resp. weiland, weiland, resp. 12060 en 13790 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd: beiden nihil. (bron: Kad. Atl. Barr. dl, . en HRL. 1832, bl. 58); erven A.F. d. R. met mede-eigenaren bezitters van perceel nr. 2809 te HRL, legger nr. 592, (grutter), woonplaats HRL, water als weiland, 880 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 58); A.F. d. R. (het gebouw aan Wieger Harmens), eigenaar van perceel nr. 558 te Sexbierum Sectie A, gortmaker, woonplaats HRL, legger nr. 282, cementmolen en erf, 260 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 240. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 110); erven A.F. d. R. eigenaars van percelen nrs. 560, 560A en 564 te Sexbierum sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 282, resp. weiland, weiland, erf, resp. 8750, 8120 en 740 m2, klasse onbebouwd: alle 3, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 110); id. van percelen nrs. 561-563 te Sexbierum sectie A, (het gebouw aan J.A. van der Werf), woonplaats HRL, legger nr. 282, resp. huis en erf, tuin, pelmolen, resp. 290, 550 en 144 m2, klasse onbebouwd: 1, 2 en 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 27, nihil, en 400. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 110)