Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Allard Scheltinga geb 1731 ... , ovl 2 okt 1813 HRL, balsteenleverancier 1764-1765, pacht grond 1800-1810, koopman en verkoopt een huis in 1797, ovl wijk H-164; BS ovl 1813; voogden bet f. 100:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis , welke gelden dhr A.S. aan het Weeshuis had gefourneerd tot meer als rijkelijke betaling van hetgeen hij wegens ''t ophoop schepel nog van anno passanto debet was, 4 feb 1771. (GAH1102); erven A.S. eigenaar van wijk H-164; gebruiker M. vd Kooy, commissaris bij de convoyen, 1814. (GAH204); id. van wijk H-166; gebruiker Jan B. Baantjer, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk H-167; gebruiker Lieuwe S. Blom, houtvlotter, 1814. (GAH204); id. van wijk H-168; gebruikers Ruurd J. Pinjum, timmerknegt, en Jelmer Akker wed., 1814. (GAH204); voogden ontv f. 157:10:0 wegens een douceur van A.S. voor ''t met begraaven gaan vd weeskinders met zijn wijlen huisvrouw, 13 jul 1779. (GAH1110); huwt met Trijntje Gerlofs Schellingwou, zie aldaar; vdGaast begraaflijst; koopman, DG, burger te Dokkum op 14 apr 1759, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798); borg voor de collecteur Jacob Oosterbaan: A.S., 2 mei 1803 (GAH49); ontvangt van het gemeentebestuur wegens leveranties tbv de Stad, 1 apr 1778: f. 13:0:0, (geen boeknr. vermeld)