Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.voorna(a)m(en)  familienaam info
Jan Cornelis Schiere geb 1746 HRL, ovl 1 jun 1829 HRL, huwt met Anna Gerlofs Bakker, steenleverancier 1801-1811, verhuurt de spinzolder 1801-1807, koopman in 1829, zv Cornelis Bouwes en Anna Jans Walig; BS ovl 1829; ; eigenaar van wijk A-067; gebruiker Bastiaan Hoek, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk A-126; gebruiker Berend A. Pors, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk A-127; gebruiker Wouter Gerbens wed., 1814. (GAH204); id. van wijk A-174; gebruiker Jan L. Balkstra, lijndraayer, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-161, pakhuis; medegebruiker Age Siebr. Hollander, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk C-162, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk C-164, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-173; gebruiker IJede Pieters wed., vischvrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk E-090; gebruiker Sietse S. Wyma, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk E-105; gebruikers Marten H. van Dijk, wijnwerker, Engbert Jans wed., Jacobus Beuker, turfdrager, Berend Eelkes, Jan Douwes, 1814. (GAH204); id. van wijk F-124; gebruiker C. vd Burg wed., 1814. (GAH204); id. van wijk G-236; gebruiker Goris W. Faber, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk H-157, tuin & pakhuis, 1814. (GAH204); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier, op Lyfrenthe: f. 600:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; stadsspinnerij verdwijnt uit het gebouw van de koopman J.S., alwaar het sedert 20 okt 1795 is gevestigd, omdat de gebouwen moeten strekken tot Casernen of Baraquen, 27 dec 1802 (GAH49); verkoopt, samen met Tjepke Gratama, als geauthoriseerde curatoren over de gerepudieerde boedel van wijlen Hoite Pieters, in die qualiteit, een huis en woning aan Heere Enninga, voor 1200 Car glds op 25 sep 1802; (geen boeknr. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde schutzeilen tdv de Stad, 10 okt 1785: 14 Caroliguldens en 3 stuivers; id. wegens leveranties tdv de Stad, 19 jun 1786: f. 2:1:8; (geen boeknrs. vermeld); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, no. 152, bij hem inwonend Gerlof Schiere, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur wegens leverantie van hout, 19 jun 1792: f. 11:18:10; id. wegens geleverd zijlwerk, 20 jun 1793: f. 24:19:4; id. leverantie van touw tdv de Zeewerken, 28 dec 1785: f. 40:13:0; id. 30 dec 1786: f. 65:3:12; id. wegens geleverde steen, 31 Wintermaand 1810: f. 291:16:8; id. 30 dec 1811: f. 21:0:0; id. wegens huur van de spinzolder, 31 Wintermaand 1810: f. 60:4:8; id. wegens huur van een pakhuis, 31 Wintermaand 1809: f. 60:3:8; (geen boeknrs. vermeld)