Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Gosse Abes Schipper geb 1774 Pingjum, ovl 9 apr 1852 HRL, huwt met Geertje Scheltes op 31 jul 1808 HRL, komt van HRL, zaakwaarnemer in 1852, houtvlotter in 1851, N.H., huw.get. bij J.S. Molenaar en T. Luidinga, schoonbroeder bruidegom, 1817, kind: Grietje, geb 31 mrt 1811 HRL, zv Abe Gosses en Bent Olpherts; huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1817, ovl 1852 bev.reg. HRL 1851 wijk G-106; eigenaar en gebruiker van wijk G-102, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-103; gebruiker Jacobus Wewer, gruttersknegt, 1814. (GAH204); oud 64 jaar, geb Pingjum en wonende te HRL. 1839, houtvlotter, wijk G-102; VT1839; G.A.S. eigenaar van percelen nrs. 1281, 1283 en 1284 te HRL, balkvlotter, woonplaats HRL, legger nr. 605, resp. huis, huis en erf, huis, resp. 20, 25 en 40 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21, 15 en 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47); G. Ates S. eigenaar van perceel nr. 1345 te HRL, balkvlotter, woonplaats HRL, legger nr. 605, huis, 50 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48); id. van perceel nr. 1442 te HRL, balkvlotter, woonplaats HRL, legger nr. 605, huis en erf, 87 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49); id. van perceel nr. 1655 te HRL, balkvlotter, woonplaats HRL, legger nr. 605, huis en erf, 143 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52); id. van percelen nrs. 1671-1675 te HRL, balkvlotter, woonplaats HRL, legger nr. 605, resp. huis, huis, huis en erf, huis en erf, huis, resp. 45, 24, 28, 45 en 24 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15, 15, 9, 15 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52/53); Vijf deelen Zeedijken Binnendijks Contributie eigenaar van perceel nr. 604 te Sexbierum Sectie A, (het gebouw aan G.A.S. ), (koopman te HRL), legger nr. 350, huis en erf, 690 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 111); G.A.S. eigenaar van perceel nr. 709 te Sexbierum Sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 290, weiland, 8430 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 111)