Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit "Harlingen, inventaris der archieven", door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.voorna(a)m(en)  familienaam info
Wiebe Eelkes Schoonhoven zie ook: Wybe Eelkes; geb 18 okt 1771 Akkrum, ovl 21 aug 1821 HRL, huwt met Rigtje Willems Meyer(ook wel: Bijlsma) op 13 jul 1800 HRL, in de Westerkerk, kinderen: Willem, geb 29 dec 1808 HRL, Eelke, geb 16 jan 1806 HRL, Grietje Wybes, geb 12 aug 1804 HRL, schuitschipper 1821, huw.get. bij R.S. Runia en E.J. Koen, trekveerschipper, wonende te HRL. 1813, id. bij A.S. Foekens en S.J. Altena, 1814, transporteert militairen 1803; huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1804, 1806, 1808, BS huw 1813, huw 1814 1821 overlijdens, ovl 1846, ovl 1865, ovl 1888; eigenaar en gebruiker wijk E-204, trekschipper, 1814. (GAH204); kind: Willem Wybes Schoonhoven, geb 29 dec 1808, ged 1 jan 1809 Grote Kerk HRL; wed. W.E.S. eigenaresse van perceel nr. 31 te HRL, winkelierse, woonplaats HRL, legger nr. 607, huis, 36 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 211. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); id. van perceel nr. 824 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 607, huis, 80 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41); id. van percelen nrs. 1294-1296 te HRL, winkeliersche, woonplaats HRL, legger nr. 607, resp. 45, 45 en 20 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 45, 45 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47); id. van perceel nr. 1298 te HRL, winkeliersche, woonplaats HRL, legger nr. 607, huis, 20 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47); id. van perceel nr. 1744 te HRL, winkeliersche, woonplaats HRL, legger nr. 607, huis, 24 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53)