Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Simon Douwes Schuurman geb 1769 HRL, ovl 26 jun 1826 HRL, huwt met Sipkje Christiaans Kingma op 10 jul 1796 HRL, kastelein in 1826, wonende te te HRL. in 1812 in de Vijverstraat wijk F-245 (aangever), kinderen: Christiaan Symons S, geb 10 feb 1800 HRL, Sjoerdtje S, geb 1797 HRL, Anna S, geb 3 mrt 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1800, BS ovl 1812, ovl 1818, huw 1826, ovl 1828, ovl 1847; eigenaar van wijk E-107; gebruikers Klaas Douwes wed., gealimenteerd, Dirk Sijbrens wed., 1814. (GAH204); id. van wijk E-108; gebruiker Jan Freerks Molenaar, sjouwer, 1814. (GAH204); d van wijk E-162; gebruiker Ate G. Zeylmaker, zeylmakersknegt, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk F-236, pakhuis; eigenaar is T. van Benthem wed., 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-238; gebruiker Geert Feykes de Vries, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-245 en wijk F-246, kastelein, 1814. (GAH204); eduwe S.S. eigenaresse van percelen nrs. 1215-1217 te HRL, tappersche, woonplaats HRL, legger nr. 615, resp. huis, huis en erf, huis, resp. 49, 35 en 42 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 6, 15 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46); id. van perceel nr. 1262 te HRL, tappersche, woonplaats HRL, legger nr. 615, huis en erf, 140 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47); id. van perceel nr. 1418 te HRL, tappersche, woonplaats HRL, legger nr. 615, huis, 30 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49); id. van percelen nrs. 1424-1426 te harlingen, tappersche, woonplaats HRL, legger nr. 615, resp. huis en erf, huis, plaiziertuin, resp. 166, 54 en 83 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 75, 21 en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49)