Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Romke Siebes huwt met Rinske Pieters; BS ovl 1824; gebruiker van wijk A-098, sjouwer, gealimenteerd; medegebruiker Fredrik Fielbach, sjouwer; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204); R.S. en Rinske Pieters, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 dec 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Sybe Romkes, geb 27 apr 1784, ged 18 may 1784 Grote Kerk HRL; kind: Japke Romkes, geb 2 jan 1787, ged 13 feb 1787 Grote Kerk HRL; Sondag den 15 sep 1799. de Raad der Gemeente extra ordinaris vergadert Zijnde, Zijn de paarden van de Molenaars Anne Saapes, IJke Ennes, en de Wed. Cornelis E. Wijga, beneffens het Paard van R.S. in Requisitie gesteld, ten fine om in gevalle den Commandant goedvind eenig Canon te verplaatzen tot het verrijden van ''t Zelve te werden ge?mployeerd, en Zullen de Eigenaars dier Paarden Verpligt Zijn, de Zelve altoos in de stad, en gereed te houden. (GAH45)