Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Harmen Johannes Smit geb 1768 HRL, ovl 27 okt 1827 HRL, 1e huwt met Antje IJzaks Faber op 16 mei 1796 HRL, 2e huwt met Aaltje Fokkes Wijngaarden op 10 sep 1809 te HRL, N.H., poortier in 1827, huw.get. bij H. Koestra en D. Gorter, 1817 id bij L.S. Ruiter en G. Gorter, 1818, kinderen: Martje Harmens S, geb 1796 HRL, Isaak Harmens S, geb 8 mrt 1799 HRL, Geeske Harmens S, geb 1811/12 HRL, Johannes S, geb 1802 HRL, Gertje Harmens, geb 29 apr 1806 HRL; huw Grote Kerk HRL 1796, 1809, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1802, 1806, BS ovl 1812, ovl 1814, huw 1817, huw 1818, ovl 1827, ovl 1829, huw 1838, ovl 1846; eigenaar en gebruiker van wijk D-138, winkelier, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-140; gebruiker Pieter Butter, schipper, 1814. (GAH204); d van wijk F-188; gebruiker Doede vd Veer wed., 1814. (GAH204); H.J.S. ende Antje Isaacs Faber, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Isaac Faber, 23 apr 1796; ondertrouw HRL; kind: Geeske Harmens Smit, geb 15 jan 1812, ged 16 feb 1812 Grote Kerk HRL; kind: Martje Harmens Smit, geb 18 sep 1796, ged 25 sep 1796 Grote Kerk HRL