Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-05-12 08:15:16voorna(a)m(en)  familienaam info
Jacob Smith geb 1773 Leeuwarden, ovl 20 apr 1835 HRL, huwt met Anna H. Groote, kinderen: Aaltje, geb 23 okt 1809 HRL, Dirk, geb 22 sep 1807 HRL, Andries S, geb 1 aug 1805 HRL, Maria S, geb 10 apr 1802 HRL, Andries S, geb 17 dec 1799 HRL, meester schrijnwerker in 1835, huw.get. bij G.N. vd Woude en R. van Hoek, behuwd broeder bruid. 1815, id. bij T. Hilarius en J.W. Nauta, oom bruidegom, 1820, zv Jan S, en Harmina Geerts; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1802, 1805, 1807, 1809, BS huw 1815, huw 1820, ovl 1835; gebruiker van wijk A-042, schrijnwerker; eigenaar is H.J. Westra, 1814. (GAH204); kind: Aaltje Jacobs Smit, geb 23 okt 1809, ged 12 nov 1809 Grote Kerk HRL, vrouw als: A. Helena G. ; kind: Dirk Jacobs Smit, geb 23 jan 1812, ged 16 feb 1812 Grote Kerk HRL; kind: Jan Jacobs Smidt, geb 28 mrt 1798, ged 15 apr 1798 Grote Kerk HRL; J.S. eigenaar van perceel nr. 241 te HRL, schreinwerker, woonplaats HRL, legger nr. 634, huis en erf, 117 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atl. Barrl. dl. en HRL. 1832, bl. 34); id. van percelen nrs. 536 en 537 te HRL, schreinwerker, woonplaats HRL, legger nr. 634, resp. pakhuis of bergplaats, en huis en erf, resp. 48 en 182 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp: 26 en 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL, 1832, bl. 37); id. van perceel nr. 1256 te HRL, schreinwerker, woonplaats HRL, legger nr. 634, huis en erf, 90 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47); id. van perceel nr. 1336 te HRL, schrijnwerker, woonplaats HRL, legger nr. 634, huis of werkplaats, 91 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)