Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Thomas Coenraads Smith (SCHMIDT in 1773); ged 14 okt 1762 Westerkerk HRL, zv Coenraad Smit en Petronella Alderts; geb 16 jan 1773 HRL, ged 9 mrt 1773 Grote Kerk HRL, ovl 26 apr 1851 HRL, huwt met Geertje P. vd Veer, meester wolkammer in 1827, NH. levert sajet in 1810, kinderen: Coenraad, geb 22 jan 1809 HRL, Petronella Thomas, geb 1803 HRL, Aafke, geb 9 mei 1806 HRL, Petrus S, geb 22 okt 1800 HRL, zv Coenraad S, en Petronella Tulp; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1806, BS ovl 1827, ovl 1846, ovl 1851, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk G-061,; eigenaar en gebruiker van wijk G-066, wolkammer, 1814. (GAH204); oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wolkammer, wijk G-066; VT1839; kind: Coenraad Thomas Smit, geb 22 jan 1809, ged 19 feb 1809 Grote Kerk HRL; kind: IJpe Thomas Smit, geb 12 jan 1812, ged 26 jan 1812 Grote Kerk HRL, moeder als: Aatje P. vdV. ; onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van T.S., (kleding), 31 dec 1810: f. 29:11:0 (GAH1142); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 38:17:0 ter Saeke geleverd Sajet, 18 sep 1806, quit. no. 23 (GAH1138); id. f. 34:16:0 ter Saeke geleverde kleedbaere waeren, 9 aug 1809, quit. no. 8 (GAH1141); id. f. 34:17:0 ter Saeke geleverde sajet, 30 dec 1809, quit. no. 32 (GAH1141); T.C.S. eigenaar van perceel nr. 1566 te HRL, wolkammer, woonplaats HRL, legger nr. 630, huis en erf, 96 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51)