Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.voorna(a)m(en)  familienaam info
Johannes Adams Snijder geb 16 nov 1754 Leeuwarden, ovl 26 dec 1838 HRL, huwt met Grietje Jans Vlielander, kind: Jean Philip S, geb 1792 Maastricht, in huwelijksakte van H.J. Evering (1816), is de geslnm ''Schnieder'', wonende te aan de Ossenmarkt in 1838, huw.get. bij H.J. Evering en B. Christoffels, 1816 id bij J.J. Jekel en P.H. Hoffinga, sjouwer, wonende te HRL. 1819, zv Johannes S, en Maria Madalena Bernharten; BS huw 1816, huw 1819, ovl 1826, ovl 1838, regattdv1826093; gebruiker van wijk F-113, gegagimenteerd; eigenaar is Luth. Gemeente, 1814. (GAH204); Johan Adam Schneider, ged 16 nov 1754, staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL 1826-1893; 1827 nrs. 30 en 133; 1828, nrs. 101 en 130; 1829 nrs. 26 en 126: 130 Car glds; 1830, nr. 96; 31 jan 1831, nr. 17; 25 jul 1831, nr. 112; 19 jul 1832, nrs 5 en 19; Hoofd Afd. Militaire Pensioenen. nr. 762, buitengewone pensioenen f. 130,- ''s jaars; jan 1833, nrs. 5 en 14, elk f. 130,- ; 25 jan 1834, nr. 6; 2 aug 1834, nr. 6; 3 feb 1835, nr. 16; 30 jul 1835. nr. 5; 6 feb 1836 nr. 69; 9 aug 1836, nr. 88; 3 feb 1837, nr. 39; 18 jul 1837, nr. 12; 8 jan 1838, nr 9; 3 apr 1838, nr. 85; 6 jul 1838, nr. 99; 31 jul 1830, nr. 112: 600 Caroliguldens; (geen boeknr. vermeld)