Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Laas Tjebbes Spannenburg hed. 24 aug 1751 Grote Kerk HRL, zv Tjebbe Spannenburg en Renske Dirks; geb 1752 ... , ovl 15 feb 1812 HRL, huwt met Geertje Sijbrands Osinga en huwt met Akke Vettevogel, kinderen: Rinske, geb 1780 HRL, Sijbrand Laases S, geb 1778 HRL, Tjebbe S, geb ... ., Doetje S, geb 22 dec 1788 HRL, Geertruida S, geb ... , koopman in 1812, huurt land waar de molen op staat 1800-1811, ovl wijk F-032, zv Tjebbe S, en Rinske Dirks Agema; BS ovl 1812; 1834 overlijdens, ovl 1859, ovl 1865; erven L.S. eigenaar van wijk F-031; gebruiker Rein Vettevogel, wolkammer, 1814. (GAH204); id. van wijk F-032; gebruiker Tjaardus Houtsma, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk F-033, pakhuis, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk F-036; eigenaar is R. van Bergum erven, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-042; medegebruiker Gerrit Jans Tichelaar, landmilitair, Age Wassenaar vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk F-047; gebruiker Jacob Regoord, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk G-072; gebruikers Marten F. de Boer, bakkersknegt, Marten Jans wed., 1814. (GAH204); id. van wijk I-019, mouterij; gebruiker S. Spannenburg, 1814. (GAH204); L.T.S. ende Akke Jans Vettevogel, beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door proc. Vettevogel onder Productie van genoegzaam geblijk, met een gebod in de week, 15 dec 1792; ondertrouw HRL; L.S. en Geertje Sybrens Osinga, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 1 jan 1775 HRL, en toen getrouwt; kind: Tjebbe Laases Spannenburg, geb 7 dec 1775, ged 1 jan 1776 Grote Kerk HRL; kind: Sijbrandt Laases Spannenburg, geb 9 feb 1778, ged 1 mrt 1778 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Laases Spannenburg, geb 14 okt 1780, ged 12 nov 1780 Grote Kerk HRL; kind: Tjebbe Laases Spannenburg, geb 3 okt 1782, ged 3 nov 1782 Grote Kerk HRL; kind: Doedtje Laases Spannenburg, geb 29 dec 1788, ged 25 jan 1789 Grote Kerk HRL; kind: Jan Laases Spannenburg, geb 16 jul 1794, ged 8 aug 1794 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Laases Spannenburg, geb 25 apr 1797, ged 16 may 1797 Grote Kerk HRL; L.T.S. en Akke Jans Vettevogel, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 dec 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 4e quartier, huisno. 26, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 300:0:0 (GAH650); woont in 4e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 213:15:0 Ter Zaake geleverde Rogge, 31 dec 1805, quit. no. 1 (GAH1138); Extract uit het Reg. der Overledenen. In het Jaar Een duizend Agt honderd en twaalf den Vijftiende feb is Overleden L.S. in den Ouderdom van Sestig Jaar. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 30 mei 1815; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Twee en negentig den Sestiende mei is Geboren Geertje dv L. Tjebbes S. en Akke Vettevogel. Afgegeven te HRL den 30 mei 1815