Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Siebrand Laases Spannenburg geb 9 feb 1778, ged 1 mrt 1778 Grote Kerk HRL, zv Laas Spannenburg en Geertje Osinga; geb 1778 HRL, ovl 22 aug 1834 HRL, 1e huwt met Maaike (Maria Poppes) Menalda op 5 sep 1802 HRL, 2e huwt met Bergitta Meill op 7 mei 1830 Franeker, koopman in 1811, wonende te op de Brouwersgracht in 1811, huw.get. bij J. Appeldoorn en H.J. vd Veen, 1811, id. bij T. Houtsma en D. Spannenburg, broer bruid. 1812, id. bij S. Schiere en F. Schouwenburg, oom bruid. 1817, id. bij A.P.H. Kuipers en M. van Schouwenburg oom bruid. 1823, kinderen: Geertje Sijbrands S, geb 1805 HRL, Laas, geb 6 sep 1811 HRL, Foekje Sijbrands S, geb 1808 HRL, zv Laas Tjebbes S, en Geertje Sijbrands Osinga; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL, 1811, BS geb 1811, hu, huw 1812, huw 1817, huw 1823, ovl 1834, ovl 1838, ovl 1854, ovl 1859, BS Franeker huw 1830; eigenaar en gebruiker van wijk F-025, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-069; gebruikers Siebren Stephanij, winkelier, Antie Agema, juffrouw Verken, 1814. (GAH204); gebruiker wijk I-019, mouterij; eigenaar is L. Spannenburg erven, 1814. (GAH204); kind: Laas Sijbrands Spannenburg, geb 28 aug 1811, ged 8 sep 1811 Grote Kerk HRL; Arum, Sectie A, 1832: S.L.S., Koopman te HRL, eigenaar/vruchtgebnruiker van perceel nr. 88, legger nr. 201, Weiland, grootte 10420 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 104 en 105, legger nr. 201, Bouwlanden, grootte resp. 22210 m2 en 9680 m2, klasse onbebouwd: beide 3; (bron: Kad. Atlas Wons. dl); id. van percelen nrs. 116, 117, en 118, legger nr. 201, Weilanden, grootte resp. 23080 m2, 16620 m2, en 21270 m2, klasse onbebouwd: alle 3; (bron: Kad. Atlas Wons. dl); id. van perceel nr. 119, legger nr. 201, Bouwland, grootte 18930 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 128, legger nr. 202, Opvaart als Weiland, grootte 4850 m2, klasse onbebouwd 3; (Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 136, 137 en 140, legger nr. 201, Weilanden, grootte resp. 7000 m2, 9720 m2 en 15360 m2, klasse onbebouwd resp 3, 4 en 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 144, 145, 146, 147en 150, legger nr. 201, Bouwlanden, grootte resp. 8590 m2, 4800 m2, 8210 m2, 8690 m2 en 14060 m2 klasse onbebouwd: alle 2; (bron LA Wonsl. dl. ); id. van perceel nr. 149, legger nr. 201, Weiland, grootte 4160 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonsl. dl. ); id. van perceel nr. 152, legger nr. 201, Bouwland, grootte 24710 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 153, legger nr. 201, Huis en Erf, grootte 2470 m2 klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45; (bron: Kad. Atlas Wons dl. ); id. van perceel nr. 154, legger nr. 201, Boomgaard, grootte 2700 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonsl. dl. ); id. van perceel nr. 154a, legger nr. 201, Water als Weiland, grootte 280 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 723 en 732, legger nr. 201, Bouwlanden, grootte resp. 8410 m2 en 1286 m2, klasse onbebouwd resp. 2 en 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 1194 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 639, huis en werkplaats, 126 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46); id. van perceel nr. 1507 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 639, huis, 192 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 50); id. van perceel nr. 1507 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 639, huis, 192 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 50); id. van perceel nr. 1530 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 639, huis, 24 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51); id. van percelen nrs. 1544-1546 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 639, resp. pakhuis, huis en tuin, huis en erf, resp. 112, 119 en 126 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 56, 90 en 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51); id. van perceel nr. 1555 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 639, huis en erf, 102 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51); id. van percelen nrs. 2082 en 2083 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 639, resp. huis en erf, mouterij en tuin, resp. 112 en 910 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 36 en 100. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 58); id. van percelen nrs. 617-630 te Sexbierum Sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 298, resp. bouwland, bouwland, bouwland, bouwland, bouwland, watermolen, weiland, weiland, bouwland, bouwland, huis en erf, schuurtje, weiland, bouwland, resp. 9980, 17250, 16550, 11810, 17020, 88, 11060, 18310, 12000, 4010, 1790, 100, 13070 en 7990 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 3, 3, 3, 3, 1, 3, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil, belahve nr. 627: 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 111); id. van percelen nrs. 632-642 te Sexbierum Sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 298, resp. weiland, weiland, weiland, weiland, reedtje als bouwland, bouwland, bouwland, bouwland, weiland, bouwland, resp. 15520, 10460, 15380, 18000, 630, 16320, 13930, 6450, 212- 60, 7910, klasse onbebouwd resp. 2, 2, 3/4, 3, 3, 1, 2, 3, 4, en 3, belastbaar inkomen bebouwd alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 111); id. van percelen nrs. 644-646 te Sexbierum Sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 298, resp. bouwland, bouwland, weiland, resp. 12330, 7760 en 22280 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 2, en 4, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 111); id. van percelen nrs. 648-650 te Sexbierum Sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 298, resp. bouwland, bouwland, weiland, resp. 7640, 8870 en 26760 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 2, en 3, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 111); id. van percelen nrs. 700 en 701 te Sexbierum Sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 298, resp. weiland, weiland, resp. 7300 en 6780 m2, klasse onbebouwd: beide 2, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 111); id. van perceel nr. 726 te Sexbierum Sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 298, moestuin, 5040 m2, klasse onbebouwd 3, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 111); id. van percelen nrs. 729-731 te Sexbierum Sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 298, resp. huis en erf, moestuin, weiland, resp. 410, 850 en 16740 m2, klasse onbebouwd: 1, 3, 1/2, belastbaar inkomen bebouwd: 27, nihil, nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 111); id. van percelen nrs. 74 en 75 Sexbierum Sectie C, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 298, resp. weidland, weidland, resp. 10620 en 9270 m2, klasse onbebouwd: beide 4, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 124); id. van percelen nrs. 83-99, 99A, en 100-105 Sexbierum Sectie C, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 298, resp. 8 x weidland, 2 x bouwland, watermolen en erf, weiland, boschje als bouwland, 4 x bouwland, 2 x weidland, 4 x bouwland, weidland, resp. 11170, 17540, 11570, 8700, 14000, 14870, 10190, 6770, 22030, 17570, 88, 13040, 1560, 18850, 304 50, 16480, 7140, 6470, 14380, 12920, 12480, 21720, 24910 en 17150 m2, klasse onbebouwd resp. 2/3, 3, 3/4, 5 x 4, 3, 3, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4 x 3, en 4, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 124); id. van percelen nrs. 225-237 Sexbierum Sectie C, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 298, resp. 3 x bouwland, 2 x weidland, huis en schuur en erf, tuin, 2 x weidland, 4 x bouwland, resp. 26000, 11330, 22200, 14840, 3230, 4050, 2790, 11920, 13720, 11600, 12350, 16940en 32840 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 2, 4 x 1, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil, behalve nr. 230: 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 126); id. van perceel nr. 861 Sexbierum Sectie C, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 298, opvaart als bouwland, 7010 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd:nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 135)