Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Douwe Cornelis Steenstra geb 2 feb 1778 Leeuwarden, ovl 11 mrt 1860 HRL, 1e huwt met Jantje Sijtses Posthuma op 22 dec 1805 HRL, 2e huwt met Baukje vd Heide, N.H., huw.get. bij D.J. Bakker en G.J. Visser, wonende te HRL, 1815, kastelein in 1860, kinderen: Anna Zabina, geb 30 apr 1809 HRL, Cornelia Douwes S, geb 1810 HRL, Elizabeth Douwes S, geb 1808 HRL, Wiert Douwes, geb 1806 HRL, in zijn ovlakte staat als vrnm: Dominicus, zv Cornelis S, en Elisabeth ... ; huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1806, 1808, 1809, 1810, BS huw 1815, ovl 1817, huw 1839, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk C-167; eigenaar en gebruiker van wijk C-167 en wijk C-168, kastelein, 1814. (GAH204); oud 61 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, kastelein, wijk C-168; VT1839; kind: Anna Zabinna Steenstra, geb 30 apr 1809, ged 22 may 1809 Grote Kerk HRL; D.C.S. eigenaar van perceel nr. 539 te HRL, herbergier, woonplaats HRL, legger nr. 644, huis, 24 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); id. van perceel nr. 542 te HRL, herbergier, woonplaats HRL, legger nr. 644, huis en erf, 140 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38)