Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Geert Klaases Steenveld geb 1 jan 1784, ged 10 feb 1784 Grote Kerk HRL, zv Klaas Steenvelt en Aaltje Jans Kroonenburg; geb 3 mrt 1784 HRL, ovl 9 mei 1823 HRL, huwt met Hiltje Philips Hayes Steioef op 26 mrt 1809 HRL, bakker in 1812, ovl wijk H-030, huw.get. bij D.P. Visser en R.J. van Kammen, meester bakker, 1812, id. bij J.R. Kronenburg en S. Godthelp, neef bruidegom, 1814, id. bij J. Steenveld en H. Couperus, broeder bruidegom, 1814, id. bij C. Bouwmans en E. Stoker, 1816, kinderen: Klaas, geb 24 mrt 1810 HRL, Klaas, geb 22 mrt 1811 HRL, zv Klaas S, en Aaltje Jans Kronenburg; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, 1811, BS huw 1812, huw 1814, huw 1816, ovl 1823; gebruiker van wijk H-029, bakker; eigenaar is erven Kl. Steenveld, 1814. (GAH204); G.C.S. van HRL. ende Hiltje Philip Steioef van Franeker, zijnde de aangaave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 11 Lentemaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Klaas Geerts Steenveld, geb 24 mrt 1810, ged 15 apr 1810 Grote Kerk HRL, moeder als: H.P. Hayes; kind: Klaas Geerts Stenevelt, geb 22 mrt 1811, ged 14 apr 1811 Grote Kerk HRL, moeder als: H.P. Hayes; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 146:16:0 ter saeke geleverd brood in de maanden sep en okt 1810, 5 dec 1810, quit. no. 32 (GAH1142)