Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Simon Stijl ook: Stijl Hingst. geb 25 feb 1731, ovl 31 mei 1804, 73 jaar, Medicinae Doctor, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; huwt met E. Fontein, hadden een zoontje dat op 3 aug 1829 ovl, 32 weken, sterfhuis wijk D-020/Noordijs 21; vdGaast begraaflijst; Auke Clomp van Leeuwarden ende Lolkjen Bakker van HRL, sijnde de aangave gedaan door notaris S.S. onder productie van behoorlijk bewijs van consent der wedersijdsche ouders van den bruidegom en bruid. met een gebod in de week, 12 sep 1788; ondertrouw HRL; ovl 6 jun 1804 HRL, oud 80 jaar; doctor, woont in 5e quartier, huisno. 2, heeft 2 huisbedienden, belasting: f. 2:10:0, 1 may 1802, may 1803 miaj 1804. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 1800:0:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links:1-2:0, rechts:1-16:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; weduwe en kv S.S.H. (fabrikeur), eigenaars van perceel nr. 731 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 294, huis en erf, 808 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 300. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40); id. van percelen nrs. 28-31, 31A, 32-38 Minnertsga sectie D, woonplaats HRL, legger nr. 113, resp. bouwland, boomgaard, pleiziertuin, huis en erf, opvaart als bouwland, weiland, bouwland, bouwland, bouwland, bouwland, bouwland, bouwland, resp. 26010, 1400, 176, 1870, 3020, 9900, 12910, 15340, 19660, 6390, 12590 en 15150 m2, klasse onbebouwd: 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, en ?. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 92); id. van percelen nrs. 46-48 Minnertsga sectie D, woonplaats HRL, legger nr. 113, resp. bouwland, bouwland, water, resp. 9310, 15280 en 1740 m2, klasse onbebouwd: 3, 3, en Min., belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 92); id. van percelen nrs. 51-54 Minnertsga sectie D, woonplaats HRL, legger nr. 113, resp. weiland, weiland, weiland, weiland, resp. 117 10, 6130, 5920 en 2860 m2, klasse onbebouwd: 3, 3, 2 en 1, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 92); id. van perceel nr. 81 Minnertsga sectie D, woonplaats HRL, legger nr. 113, bouwland, 19910 m2, klasse onbebouwd 2, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 93); id. van perceel nr. 85 Minnertsga sectie D, woonplaats HRL, legger nr. 113, bouwland, 9150 m2, klasse onbebouwd 3, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 93); id. van percelen nrs. 325-329 Minnertsga sectie D, woonplaats HRL, legger nr. 113, alle bouwlanden, resp. 26890, 15610, 12240, 18820 en 16050 m2, klasse onbebouwd: 3, 2, 1, 1/2 en 3, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 96); id. van perceel nr. 331 Minnertsga sectie D, woonplaats HRL, legger nr. 113, bouwland, 23120 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 97); id. van perceel nr. 345 Minnertsga sectie D, woonplaats HRL, legger nr. 113, bouwland, 7680 m2, klasse onbebouwd 2/3, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 97); id. van perceel nr. 435 Sexbierum sectie A, tichelaar, (koopman), woonplaats HRL, legger nr. 140, huis en erf, 60 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 108); S.S.H. eigenaar van percelen nrs. 716-721 te Sexbierum Sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 140, resp. erf, erf, huis, huis, tichelwerk, resp. 6300, 150, 55, 132 en 400 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. nihil, nihil, 45, 21, 320. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 111); weduwe en kinderen S.S.H. eigenaars van percelen nrs. 812, 814 en 815 te Sexbierum Sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 140, resp. 9310, 9350 en 10810 m2, klasse onbebouwd resp. 4/5, 5, en 5, belastbaar inkomen bebouwd:alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 114)