Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Simon Stinstra geb 21 feb 1793 Franeker, ovl 17 apr 1865 HRL, huwt met Anna Fontein op 3 dec 1821 HRL, huw.afk. 18 en 25 nov 1821, wonende te HRL, steenfabrikant in 1865, huw.get. bij J. Hofstede en D. Fontein, schoonbroeder bruid. 1825, id. bij P. Cool, (gk), en C. Fontein, aangehuwde broeder bruid. 1838, id. bij A. Harmens en B. Fontein, aangehuwde broeder bruid. 1839 id bij H. Fontein en A.L. Fontein, (gk), aangehuwde broeder bruidegom, 1839, ovl wijkG-18, DG, zv Pieter S, en Aaltje Wybenga; BS huw 1821, huw 1825, huw 1838, huw 1839, huw 1840, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk G-007, reg attdv1826-93; oud 46 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, fabrikant, wijk C-034; VT1839; Ried, Sectie C, 1832: S.S., Koopman te HRL, eigenaar van perceel nr. 157, legger nr. 217, Opvaart als Weidland, grootte 3310 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 158 en 159, legger nr. 217, Huizen en Erven, grootte resp. 195 m2 en 128 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd: beide 21; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 160, legger nr. 217, Steenoven en Erf, grootte 9970 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 320; (bron Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 160a, legger nr. 217, Huis, grootte 100 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); S.S. eigenaar van perceel nr. 1558 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 651, huis en erf, 360 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 180. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51)