Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.



Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op



voorna(a)m(en)  familienaam info
Jan Thomas Zwanenburg zie ook Isaac Thomas; geb 2 apr 1761 IJlst, ovl 5 okt 1819 HRL, huwt met Aukje Sjerps de Vries op 7 jun 1801 HRL, kinderen: Tjerk Z, geb 5 jan 1810 HRL, Thomas Z, geb 11 jan 1804 HRL, Aukje Z, geb 5 apr 1806 HRL, Sjerp Z, geb 13 mrt 1802 HRL, scheepstimmerbaas in 1819, N.H., huw.get. bij F. Bleeker en A.H. van Gelder, wonende te HRL. 1815, doet overlijdensaangifte van Hanso H. Gonggrijp, meester scheepstimmerman, en van Grietje Jans, beide 1811; huw Grote Kerk HRL 1801, dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1811, huw 1815, ovl 1819, ovl 1850, ovl 1873, ovl 1875, ovl 1883; eigenaar van wijk A-122; gebruiker Sjoerd vd Vorm, ketellapper, 1814. (GAH204); id. van wijk E-179; gebruiker Teunis D. van Laan, boekverkoper, 1814. (GAH204); id. van wijk H-214, werf, 1814. (GAH204); id. van wijk H-215; gebruiker Hendr. J. de Vries, timmerknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-216, timmerbaas, 1814. (GAH204); id. van wijk H-218, timmerschuur, 1814. (GAH204); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 6:0:0; in hetzelfde boek vermeld met: f. 12:0:0 (GAH650); wed. J.W. en mede E., eigenaren van perceel nr. 1, scheepstimmermansche, woonplaats HRL, legger nr. 843, HRL Sectie A, klasse onbebouwd 1. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); id. van perceel nr 2, legger nr. 843, schuur, 78 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 8. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); id. van perceel nr. 275 te HRL, (scheepstimmerman), woonplaats HRL, legger nr. 843, huis, 87 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34); id. van perceel nr. 1122 te HRL, (scheepstimmerman), woonplaats HRL, legger nr. 843, huis en erf, 60 m2, klsse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45); id. van percelen nrs. 1994-1999 te HRL, scheepstimmersche, woonplaats HRL, legger nr. 843, resp. schuur, huis, huis, pakhuis of bergplaats, scheepstimmerwerf, schuur, resp. 112, 48, 90, 32, 1550 en 102 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 100, 27, 45, 8, 100 en 100. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 57)