Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Evert Edsgers Tadema geb 1754 HRL, ovl 16 nov 1826 HRL, huwt met Hendrikje Johannes van Kampen, huw.get. bij B. van Kampen en V. de Vries, oom bruidegom, huw 1813, id. bij A.Y. Molenaar en IJ.H. Besling, 1814, korfmaker in 1826; BS huw 1812, huw 1813, huw 1814, ovl 1826, ovl 1830; gebruiker van wijk C-119, korfmaker; eigenaar is Klaas L. Koster, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 5:2:0 terzaake het repareren en leveren van korven, quit. no. 69, 2 dec 1788. (GAH1120); id. f. 7:11:0 voor het maaken en verstellen van korven, quit. no. 46, 1 dec 1789. (GAH1121); id. f. 4:4:0 voor ''t maaken van korven, quit. no. 63, 30 nov 1790. (GAH1122); rentmeester van het Weeshuis bet f. 3:13:6 aan Frans Arjens als curator over de boedel van E.T., wegens maaken van korven, quit. no. 34, 23 aug 1791. (GAH1123); E.E.T. en Hendrikje Johannes van Campen, zijnde wegens de bruid gecompareerd de schoonbroeder Rein Berends, 2 jan 1790; ondertrouw HRL; E.E.T. en Hendrikje Johannes van Kampen, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 17 jan 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Johannes Everts Tadema, geb 2 sep 1790, ged 21 sep 1790 Grote Kerk HRL