Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Frans Tjallingii heeft een overdekte Waegen, belasting: f. 12:0:0, 2 maiy 1795, may17 96, may 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802 (GAH650); id. belasting: f. 13:0:0, may 1803; (GAH650); id. belasting: f. 13:4:0, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 2e quartier, huisno. 170, heeft 2 huisbedienden, belasting: f. 2:10:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 2e quartier, links:. -13:0, rechts:1-2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier, op Lyfrenthe aan den Lande te fourneren: f. 800:0:0 (GAH650); ovl 22 okt 1810 ... , huwt met Catharina Feytama, kinderen: Sijbrand, geb 1783 HRL, Pieter Feytama T, geb 1792 HRL, Elisabeth T, geb 19 jan 1797 HRL, Tjalling T, geb 29 jan 1790 HRL, Grietje T, geb 8 jun 1794 HRL; BS huw 1816, huw 1818, huw 1819, ovl 1827, ovl 1857; wed. eigenaar van wijk B-001; gebruiker Sijbren Tjallingii, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk B-007, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk C-134 en wijk C-135, pakhuizen, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-007, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-008; gebruiker Evert Groenia wed. ; medegebruikers Age Ferwerda, stalknegt, Anske V. Stallinga, sjouwer, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-014, 1814. (GAH204); id. van wijk D-015, kantoor, 1814. (GAH204); id. van wijk D-034, gleybakkerij, 1814. (GAH204); id. van wijk D-037, houtschuur, 1814. (GAH204); id. van wijk G-220, zoutpakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-224, zoutkeet ''de Hoorn''; gebruiker Claas D. Molenaar, keetknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-225, zoutpakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-328, zoutpakhuis, 1814. (GAH204); Stadsrentmeester ontv f. 2500:0:0 vd burgmr K. Lanting als administrateur vd correspondentiebeurs ter zake 5 actien id tweede tontine voor meergem. beurs genegotieerd op de lijven van F.T., P. Lanting, Jan Douwes Zeilmaker, en Cornelis D. Zijlstra id tweede, en ten lijve van Jan Westra id derde classe, 1 jul 1774. (GAH1060); Stadsrentmeester bet f. 25:0:0 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 2e tontine, 2e classe, no. 12, tegen 5%, Januar. 1775. (GAH1060); id. Jan17 77. (GAH1060); id. Jan1778. (GAH1060); id. f. 22:13:8, 1e tontine, 3e classe, no. 15, tegen 4%, may 1776. (GAH1060); id. f. 23:3:0, may 1777. (GAH1060); id. f. 23:7:8, may 1778. (GAH1060); Nijkerk, Sectie B, 1832; weduwe Feytama Tjallingii te HRL, eigenaresse van perceel nr. 625, legger nr. 370, Bouwland, grootte 19650 m2, klasse onbebouwd 1/2; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); id. van percelen nrs. 640, 641, 646 en 647, legger nr. 370, Bouwlanden, grootte resp. 19960 m2, 9940 m2, 7440 m2 en 13840 m2, klasse onbebouwd alle: 2; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); id. van perceel nr. 642, legger nr. 370, Gracht als Bouwland, grootte 1100 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); id. van perceel nr. 643, legger nr. 370, Boomgaard, grootte 1420 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); id. van perceel nr. 644, legger nr. 370, Huis en Erf, grootte 750 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); id. van perceel nr. 645, legger nr. 370, Weiland, grootte 2680 m2, klasse 2; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); id. van percelen nrs. 650, 653, 654 en 655, legger nr. 370, Bouwlanden, grootte resp. 14640 m2, 23590 m2, 11620 m2 en 12120 m2, klasse onbebouwd resp. 2/3, 2, 2, en 2; (bron: Kad. Atlas Oostl. dl. ); id. van percelen nrs. 651 en 652, legger nr. 370, Weilanden, grootte resp. 16200 m2 en 12760 m2, klasse onbebouwd beide 2; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); id. van percelen nrs. 657 en 659, legger nr. 370, Bouwlanden, grootte resp. 7810 m2 en 19190 m2, klasse onbebouwd resp. 2 en 2/3; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); id. van percelen nrs. 658 en 660, legger nr. 370, Weilanden, grootte resp. 11220 m2 en 28130 m2, klasse onbebouwd resp. 2/3 en 2/3, (67, 33); (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); In het jaar Een Duizend Agt honderd en Tien den Twintigste okt is Overleden F.T. in den ouderdom van drie en sestig Jaar. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 4 jun 1816; In het Jaar Een Duizend Seven honderd negentig den negen & twintig jan is Geboren Tjalling zv F.T. en Catharina Feytama. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 4 jun 1816