Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Frans Tjallingii van Esta zie ook: F. van Esta Tjallingii; geb 21 jan 1797 Leeuwarden, ovl 10 dec 1874 HRL, 1e huwt met Catharina Aleida van Enschut op 21 jan 1820 HRL, huw.afk. 2 en 9 jan HRL. en 9 en 16 jan 1820 Leeuwarden, wonende te HRL, 2e huwt met Ida Greydanus op 7 aug 1828 HRL, huw.afk. 27 jul en 3 aug 1828, fabrikant in 1851, huw getuige bij D.J. Zeilmaker en C. Ledeboer, 1828, id. bij W. Gronemeyer en J. Popta, 1829, id. bij S. Pottinga en P.R. van Enschut, 1830, id. bij M. Goslings en A. Greidanus, aangehuwde broeder bruid. 1835, zv Jacobus T., en Philippina Spannenburg; BS ovl 1819; 1820 huwelijken, ovl 1826, huw 1828, huw 1829, huw 1830, huw 1835, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk H-023; oud 41 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, fabrikant, wijk H-017; VT1839; eigenaar van wijk H-015; gebruikers Lubbert Adema, sjouwer, Bauke F. de Boer, schipper, 1814. (GAH204); id. van wijk H-016; gebruikers Bartle Cl. Wagenaar, stalknegt, Jan H. Gleybach, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-017, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk H-018, wagenhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-056; gebruiker Jan B. Vredenburg, schoenmakersknegt 1814. (GAH204); id. van wijk H-057, panwerk, 1814. (GAH204); id. van wijk H-058; gebruiker Sietze M. Panbakker, panbakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk H-059, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-060; gebruiker Thijs P. van Vliet, panbakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk H-061; panwerk, 1814. (GAH204); id. van wijk H-062, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-076; gebruiker Bauke van Oosten, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk H-077; gebruiker Cornelis A. Harenst (??), timmerknegt, 1814 (GAH204); id. van wijk H-078, wagenhuis, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk H-079; gebruiker Ate H. Piebinga, panbakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk H-080; gebruiker Andries H. de Vries, panbakkersknegt, Hidde Sippes de Weerd, panbakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk H-081, schuur ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk H-082; gebruiker Evert H. Koetzier, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk H-083; gebruiker Auke IJpes vd Molen, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk H-084; gebruiker Pieter Tassel, uitdrager, 1814. (GAH204); geb 11 jan 1790, ged 2 feb 1790 Grote Kerk HRL, zv Jakobus Tjallingy en Filippina Spannenburg; F.J. Tjallinge, ged 10 feb 1790 Leeuwarden in de Nederduitsch Hervormde Gemeente te Leeuwarden, zv Jacobus Tjallinge en Philippina Spannenburg; F.J. v. E.T. eigenaar van perceel nr. 1720 te HRL, fabrikeur, woonplaats HRL, legger nr. 686, huis en erf, 380 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 180. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53); id. van percelen nrs. 1858-1862 te HRL, fabrikeur, woonplaats HRL, legger nr. 686, resp. schuur, huis, huis en erf, huis en erf, huis, resp. 36, 40, 45, 54 en 36 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 6, 15, 9, 9 en 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 55); id. van percelen nrs. 1865-1881 te HRL, fabrikeur, woonplaats HRL, legger nr. 686, resp. huis, schuur, huis, panwerk en erf, schuur, erf, tuin en huisje, huis, huis, huis, pakhuis of bergplaats huis, huis, panwerk en erf, huis, pakhuis en tuintje, plaisiertuintje, resp. 48, 45, 40, 1130, 112, 112, 310, 20, 20, 16, 25, 42, 36, 1060, 35, 230 en 147 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15, 6, 15, 260, 20, nihil, 9, 9, 9, 9, 6, 15, 15, 240, 15, 14 en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 55)