Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Johannes Beuker geb 1769/1780 HRL, ovl 22 mei 1854 HRL, 1e huwt met Agatha Franciscus Kroeze, 2e huwt met Dieuwke Eilderts Pottinga, Rooms Katholiek, huurder greide 1803- 1804 en 1809-1811, metzelaar in 1854, visscher in 1851, huw.get. bij A.R. Terdeus en S. Annes 1812, id. bij J.A. Beuker en A.C. Benning, oom bruidegom 1818, kinderen: Jan, geb 1801 HRL, Francina B B., geb 1806 HRL, Catharina B., geb 27 jul 1793 HRL, Hendrina B., geb 24 aug 1809 HRL, zv Jan Jan Antoni B., en Lijsebeth Lucas Bos BS huw 1812, 1818, ovl 1824, huw 1842, ovl 1847, ovl 1854, ovl 1863, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk H-200; eigenaar van wijk A-219; gebruiker is Steven Everts wed., gealimenteert, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-207, metzelknegt, 1814. (GAH204); J. Jans B., ende Akke Franciscus Croese, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de stevader Jurjen Harmens, 2nov17 93; ondertrouw HRL; oud 73 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk H-208; VT1839; Wij Ondergetekenden J.J.B. en Akke Franciscus Kroes, Echtelieden te HRL, Verklaren bij dezen te Consenteeren en toetestaan aan onzen dochter Catharina, om Zich in het huwelijk te begeven met Fredrik Johan Repko, kantoorbediende en mede Woonachtig te HRL. en hebben wij deze met onze Gewone handtekeningen Vertekend. HRL den 19 mrt 1816; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vier & Negentig den drie en twintig aug is Geboren Catharina, dv J.J.B. en Akke Franciscus Kroese. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 20 mrt 1816; aangesteld tot bekkenist in het 4e kwartier Thomas Paludanus in plaats van J.B., do. 29 dec 1803. (GAH49)