Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Jan Pyters Trompetter koopman, ovl voor 1815; dezelfde echtgenote J. Bruinsveld ook vermeld bij Jan Jans Trompetter; huwt met Neeltje Pijters, beide van HRL, geproclameert den 21-28 dec 1755 en getrout den 4 jan 1756 in de Westerkerk; huw.reg. N.H. HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 496:13:0 voor geleverde booter en kaas van 5 dec 1774 tot nov 1775 geleverd, kwit. no. 2, 4 jun 1776. (GAH1107); id. f. 392:4:0 voor geleverde boter, kwit. no. 1, 28 jan 1777. (GAH1108); id. f. 122:2:0, kwit. no. 4, 11 nov 1777. (GAH1108); id. f. 409:0:0 voor geleverde boter en kaas, kwit. no. 1, 22 feb 1780. (GAH1111); id. f. 242:6:0 kwit. no. 9, 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 193:17:0, kwit. no. 6, 27 nov 1781. (GAH1112); id. f. 49:10:0 wegens geleverde kaas, kwit. no. 4, 26 nov 1782. (GAH1113); id. f. 349:1:0 wegens geleeverde booter, ord. no. 3, 15 dec 1778 (GAH1110); id. f. 191:17:0 wegens geleverde boter en kaas, ord. no. 4, 2 mrt 1784. (GAH1115); id. f. 82:5:0 voor geleverde boter, quit. no. 6, 1 okt 1785. (GAH1117); id. f. 112:15:0, quit. no. 12, 12 sep 1786. (GAH1118); id. f. 135:19:0 voor geleverde boter en kaas, quit. no. 4, 14 okt 1788. (GAH1120); id. f. 151:7:0 voor geleverde boter, quit. no. 6, 11 nov 1788. (GAH1120); id. f. 73:1:0 voor geleverde soetemelkskaas, quit. no. 4, 1 jun 1789. (GAH1121); id. f. 45:16:0 voor geleverde kaas, quit. no. 5, 25 aug 1789. (GAH1121); id. f. 162:6:0 voor geleverde boter, quit. no. 1, 5 jan 1790. (GAH1122); id. f. 331:14:12 voor geleverde boter en kaas, quit. no. 2, 4 jan 1791. (GAH1123); id. f. 201:7:0, quit. no. 8, 16 dec 1791. (GAH1123); id. f. 275:0:0, 15 jan 1793, quit. no. 1 (GAH1125); id. f. 251:14:0 wegens geleverde boter, 30 nov 1793 quit. no. 8 (GAH1125); id. wegens kaas en boter geleverd, 18 nov 1794, quit. no. 4 (GAH1126); id. f. 58:7:0, 7 jul 1795, quit. no. 3 (GAH1127); id. f. 196:11:0, 0 feb 1796, quit. no. 8 (GAH1128); id. f. 15:0:0 wegens geleverd koord en nervel (?), ord. no. 9, 25may 1784. (GAH1115); wed. J.T. eigenaar en gebruiker van wijk A-010, renteniersche, 1814. (GAH204); rentmeester van het Weeshuis bet f. 27:8:0 aan Pieter van Arum en J.T. als geauthoriseerde curatooren over de geabondonneerde boedel van Wybe Blokmaaker, wegens maaken en reparatie aan pompen en zeeven, ord. no. 10, 3 aug 1779. (GAH1110); J.P.T. en Jetske Bruinsveld, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd op den 20 jan 1782 HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 4:8:0 ter zake geleverd hout, 22 dec 1795, quit. no. 4 (GAH1128)