Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Pieter Asmus Tuinhout geb 26 dec 1790 HRL, ovl 11 jan 1872 HRL, huwt met Roelofke van Eeken, (geb Blokzijl), op 24 nov 1816 HRL, huw.afk. 10 en 17 nov 1816, ook huwt met Christina Oolgaard, koopman in 1872, huw.get. bij B. van Oosten en E.T. Koster 1817, id. bij F. Tuinhout en A.H. Wagenaar, broeder bruidegom, 1821, zv Asmus T, en Fetje (Pieters); BS huw 1816, huw 18171821 hu, ovl 1845, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk B-040; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk B-035; VT1839; Arum, Sectie A, 1832: P. Tuinhout, Koopman te HRL, eigenaar en vruchtgebruiker van perceel nr. 611, legger nr. 220, (de grond be-hoort aan de Contributie van de Vijf deelen Zeedijken), Huis, grootte 590 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); P.A.T. eigenaar van perceel nr. 388 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 698, huis en erf, 240 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36); P. Annes ! T. eigenaar van perceel nr. 475 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 698, huis, 64 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); id. van perceel nr. 1618 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 698, huis, 48 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. At. Barr. dl. en HRL. 1832, bl. 52); id. van perceel nr. 1689 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 698, huis en erf, 66 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53); id. van perceel nr. 1823 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 698, schiphuis, 36 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 3. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54)