Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Jan Lammerts van der Veen (compagnon van S. Schaaff), medevoogd in 1791-1792; zie ook: Jan Lammerts; geb 1760 HRL, ovl 19 mrt 1837 HRL, huwt met Hiske Alberts Vuurmans, kinderen: Trijntje Schaaf vdV, geb 1794 HRL, Sijds Schaaf, geb 12 feb 1798 HRL, Lammert Jans vdV, geb 1787 HRL, Hinke Jans vdV, geb 1788 HRL, koopman en lid van den stedelijken raad, koopman in 1827, huw.get. bij S. Boon en M.S. de Haan, 1816, meester horlogiemaker 1810, zv Lammert Jans en Hinke Piers; bshahuwafk. 1811, huw 1816, ovl 1827, ovl 1837, ovl 1854, ovl 1859; kind: Albert Jans van der Veen, geb 26 may 1785, ged 14 jun 1785 Grote Kerk HRL; kind: Lammert Jans van der Veen, geb 10 nov 1786, ged 10 dec 1786 Grote Kerk HRL; kind: Hinke Jans van der Veen, geb 30 jun 1788, ged 27 jul 1788 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Jans van der Veen, geb 9 apr 1794, ged 6 may 1794 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, samen met Syds Schaaff, f. 513:6:0 voor geleverde winkelwaaren, ord. no. 7, 25 jan 1785. (GAH1116); id. f. 515:18:0, quit. no. 6, 5 dec 1785. (GAH1118); id. f. 599:2:0, quit. no. 60, 30 nov 1786. (GAH1118); id. f. 752:2:0, quit. no. 32, 20 may 1788. (GAH1120); id. f. 516:19:0, quit. no. 18, 19 may 1789. (GAH1121); id. f. 544:9:0, 19 dec 1792, quit. no. 49 (GAH1124); id. f. 576:6:0, 3 jun 1794, quit. no. 21 (GAH1126); id. f. 24:17:0, 6 sep 1809, quit. no. 45 (GAH1141); id. zonder S. Schaaff, f. 344:13:0 voor geleverde eetbare winkelwaaren, quit. no. 33, 19 may 1790. (GAH1122); id. f. 360:11:0, quit. no. 64, 16 dec 1791. (GAH1123); id. f. 176:6:0 wegens geleverde goederen, 27 aug 1793, quit. no. 6 (GAH1125); id. f. 408:5:0 wegens geleverde eetbare waaren, 7 jun 1796, quit. no. 19 (GAH1128); id. f. 129:12:0, 19 may 1801. quit. no. 13 (GAH1133); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, gerekent en geslooten in de vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen op den Raadhuize binnen HRL den 29 dec 1790. In kennisse des rendants hand, benevens de subscriptie van de Heeren Rendeerden, de Magistraat en Gecommitteerde Vroedschappen, zampt voogden van den Weeshuize, beneffens den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, Simon Frieseman, T.S. Stephanij, P. Stroband, Douwe W. Vettevogel, IJ. Rodenhuis, J.H. Olinjus, A.J. Conradi, E.F. Harkenroth, Menno Vink, Sybout Hoornstra, Sybren P. Molenaar, H. de Waart, J. Albarda, J. vdV. (GAH1122); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: IJpe Feddema, R.W. Meintz, E.F. Harkenroth, H. de Waart, Teunis Norbruis, H.R. Binksma, S. Frieseman, IJ. Rodenhuis, B. Fontein, A.D. IJpey, Jan Oosterhout, S. Tamboeser, Klaas Heins, J. vdV., P. Andreae, IJ. Hoornstra, 21 jan 1792. (GAH1123); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 59:11:6 afgeztte duiten, en billion, welke bij de rekening anno 1790 tot mijne verantwoording waaren gebleeven, 16 dec 1790. (GAH1123); eigenaar en gebruiker van wijk C-041, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk C-042, kaarsemakerij, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-085; gebruiker Foppe K. Torenbeek, timmerman, 1814. (GAH204); id. van wijk G-045; gebruiker Taeke vd Vorm, kaarsemakersknegt, 1814. (GAH240); id. van wijk G-144; gebruiker Claas D. vd Molen, gleybakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-323, tuin, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, samen met Syds Schaaff, f. 513:6:0 voor geleverde winkelwaaren, ord. no. 7, 25 jan 1785. (GAH1116); id. f. 515:18:0, quit. no. 6, 5 dec 1785. (GAH1118); id. f. 599:2:0, quit. no. 60, 30 nov 1786. (GAH1118); id. f. 752:2:0, quit. no. 32, 20 may 1788. (GAH1120); id. f. 516:19:0, quit. no. 18, 19 may 1789. (GAH1121); id. f. 377:16:0, 19 mei 1795 (GAH1127); id. f. 53:17:0, 31 dec 1805, quit. no. 14 (GAH1138); id. f. 84:2:0, 31 dec 1809, quit. no. 63 (GAH1141); J. vdV. en Hiske Alberts, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 jan 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796 6e quartier, op Lyfrenthe verteerd: f. 240:0:0 (GAH650); id. in qualt. als curator van Wouter Burgerhoff: f. 130:0:0 (GAH650); heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1806. (GAH650); woont in 7e quartier, huisno. 108, heeft 2 huisbedienden, belasting: f. 2:10:0, may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:6:0, rechts:. -12:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 26:14:0 ter zaake geleverde reusels, 31 dec 1792, quit. no. 1, id. f. 60:12:0, 17 sep 1793, quit. no. 2, id. f. 62:11:0, 24 sep 1793, quit. no. 3, id. f. 49:13:12, 1 okt 1793, quit. no. 4, id. f. 51:18:0, 8 okt 1793, quit. no. 5, id. f. 13:13:10, 15 okt 1793, quit. no. 6, allen: (GAH1125); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 41:2:8 ter zake geleverde boter en kaas, 13 mei 1795, quit. no. 1 (GAH1127); afsluiting weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder uitgegeeven dan ontfangen is eene summa van f. 478:16:14. en daar en tegen dat van de gecollecteerde duiten, volgens de staat agter deze Rekening te zien, aan Billion onder den Rendant is berustende, tien Ponden. Welke bovenstaande summa den Rendant word gequalificeerd, in zijne volgende Rekening voor uitgaaff te mogen brengen. Aldus gedaan, gerekend, en geslooten in de vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen, op den Raadhuize binnen HRL 19 january 1793. In Kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen, en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, H. de Waart, J. Frank, IJpey, Teunis Norbruis, H. Radsma, C.D. Zijlstra, E.F. Harkenroth, Simon Frieseman, Albert W. Bakker, S. Hoornstra, Menno Vink, A. Mockema, A.J. Conradi, J. Albarda, J. v. d. V (GAH1124); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 153:2:0 ter Saeke geleverde Winkelwaeren, 31 dec 1810, quit. no. 39 (GAH1142); id. f. 114:10:0, 8 jul 1807, quit. no. 43 (GAH1139); id. f. 80:0:0 ter Saeke geleverde Winkelwaeren, 13 jan 1807, quit. no. 21 (GAH1140); id. f. 74:12:0, 30 jun 1807 quit. no. 46 (GAH1140); id. f. 67:7:0, 22 dec 1807, quit. no. 71 (GAH1140); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van J. v. d. V., 31 dec 1810 f. 4:15:0 (GAH1142); id. (dag. behoeften), 31 dec 1810: f. 28:1:0 (GAH1142); ontvangtvan de rentmeester van het Weeshuis f. 13:19:0 voor geleverde Potasch en Zout, 19 may 1806, quit. no. 40 (GAH1138); id. f. 14:2:0, 18 sep 1806 quit. no. 60 (GAH1138); id. f. 26:5:0 ter Saeke geleverde kaarsen en zout, 31 dec 1806, quit. no. 76 (GAH1138); J.L. v. d. V. eigenaar van percelen nrs. 267 en 268 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 705, rsp. huis en pakhuis, resp. 36 en 45 m2, klasse onbebouwd beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 27 en 14. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34); id. van perceel nr. 559 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 705, pakhuis, 90 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 56. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); id. van percelen nrs. 571 en 572, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 705, resp. huis en erf, en kaarzemakerij, resp. 230 en 128 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 120 en 70. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); id. van perceel nr. 876 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 705, huis en tuin, 540 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 6. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42); id. van perceel nr. 1157 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 705, huis en erf, 200 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46); id. van perceel nr. 1575 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 705, huis en erf, 138 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51); id. van perceel nr. 1611 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 705, huis en erf, 137 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52); id. van perceel nr. 531 Sexbierum sectie A, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 336, weiland, 10700 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 109)