Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Wytse Jans Vettevogel broer van Hendrik Jans Vettevogel; geb 24 okt 1764 HRL, ovl 15 dec 1822 HRL, huwt met Maria Elisabeth Heinsius, kinderen: Geertruida V, geb 1796 HRL, Janna Wytses V, geb 2 mei 1797 HRL, Jan V., geb 2 apr 1799 HRL, huw.get. bij J. Norel en T.J. vd Haak, neef bruidegom keizerlijk notaris, 1812, id. bij J.J. Vettevogel en J. Lieuwma, broeder bruidegom, 1813, notaris in 1822, procureur 1792-1802, zv Jan Wytzes V, en Grietje Norel; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1812, huw 1813, ovl 1822, ovl 1824 1831 overlijdens, ovl 1838; eigenaar en gebruiker van wijk E-040, notaris, 1814. (204); id. van wijk G-268, tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk G-269; gebruiker Anth. Harings, wewer, 1814. (GAH204); W.V. en Maria Elizabeth Heinsius, beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door doct:Hanekuik op vertoonde Procuratie van den Bruid en Bruidegom met consent van des Bruidegoms vader, 19 sep 1789; ondertrouw HRL; W.J.V. en Maria Elizabeth Heinsius, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 oct 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: debora Wytses Vettevogel, geb 20 mrt 1794, ged 8 apr 1794 Grote Kerk HRL; kind: Geertruy Wytses Vettevogel, geb 11 jul 1795, ged 26 jul 1795 Grote Kerk HRL; kind: Janna Wytses Vettevogel, geb 2 may 1797, ged 21 may 1797 Grote Kerk HRL