Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Dirk Wybes van Vliet geb 1756 HRL, ovl 20 okt 1826 HRL, huwt met Willemke Taedes op 20 jun 1802 HRL, huwt met Antje Jelles de Haan op 10 nov 1805 HRL, ook huwt met IJmkje Jans en Aafke IJpes, huw.get. bij H. IJ. van Rees en W.T. vd Veen, koster, 1815, aanspreker in 1826, bakker te HRL. 1812, kinderen: Wybe V, geb 1809 HRL, Jelle vV, geb 31 jan 1807 HRL, Antje vV, geb 1811 ... , Jantje vV, geb 6 jul 1787 HRL, IJpe Dirks vV, geb 1793 HRL, Anne Dirks vV, geb 1796 HRL, zv Wybe Dirks vV, en Antje Martens; huw Grote Kerk HRL 1802, 1805, BS ovl 1812, huw 1815, ovl 1816, huw en ovl 1819, huw 1824, ovl 1826, huw 1829, ovl 1845, ovl 1848, ovl 1870; gebruiker van wijk A-096, koster; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, kerk, 1814. (GAH204); D.W. vV. ende Aafke IJppes, beide van HRL, 11 jun 1791; ondertrouw HRL; D.W. vV. en Antje Jelles de Haan, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd T. Stephanij, goede bekende, 26 okt 1805; ondertrouw HRL; D.W. vV. en Aafke Yepes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 jun 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 7:4:0 (GAH650)